Новости

Трансфертне ціноутворення

12.04.2016 / 13:50

ДФС України повідомлено, що операції з нарахування процентів на користь нерезидента — пов’язаної особи підпадають під визначення контрольованих операцій за умови, що річний дохід такого платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій, в тому числі нарахованих процентів, платника податків з цим нерезидентом — пов’язаною особою, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

За таких обставин відповідно до п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду по таких операціях збільшується, зокрема:

на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 цього Кодексу (пп. 140.5.1 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу);

на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 цього Кодексу (пп. 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).


Лист від 21.03.2016 р. № 6048/6/99-99-19-02-02-15