Новости

Попередня оплата

21.04.2016 / 12:00

ДФС України повідомлено, що згідно з пп. 9.2 п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №  318, не визнається витратами й не включається до звіту про фінансові результати попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг. Попередня оплата за товар не є витратами та не впливає на об’єкт оподаткування.

Зазначено, якщо сума попередньої оплати за товар була здійснена під час перебування держави (території), де зареєстрований нерезидент, у переліку держав (територій), затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України, а перехід права власності на товар від нерезидента відбувся після вилучення держави, резидентом якої він є, з переліку, то така операція не враховується при визначенні вартісного критерію (5 млн. грн.) контрольованих операцій.

(Лист від 08.04.2016 р. № 7861/6/99-99-19-02-02-15)