Новости

Визнання господарських операцій контрольованими

29.04.2016 / 15:00

ДФС України повідомлено, що відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, зокрема:

  • інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента — сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
  • будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про співставні операції та осіб.

Не визнаються контрольованими господарські операції, здійснені безпосередньо з нерезидентом — непов’язаною особою:

  • зареєстрованою в державі (території), яка не входить в перелік, затверджений Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, або
  • здійснені у період після виключення такої держави (території) з такого переліку.

Зазначено, що такі господарські операції можуть бути використані платником для порівняння ціни (рентабельності) під час застосування методів трансфертного ціноутворення з урахуванням критеріїв співставності, визначених пп. 39.2. п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу.


Лист від 11.04.2016 р. № 7955/6/99-99-19-02-02-15