Новости

Індексації зносу необоротних активів

29.04.2016 / 15:40

ДФС України повідомлено, що згідно з п. 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі — ПБО 7), затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи і зносу основних засобів (п. 30 ПБО 7).

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, за кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» відображається нарахування амортизації та індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів.

Зазначено, що у зв’язку з тим, що у п. 138.1 ст. 138 та п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу застосовуються поняття «нарахована амортизація» та «амортизаційні відрахування», то індексація зносу не враховується у складі амортизаційних відрахувань для цілей застосування ст. 138 та п. 140.2 ст. 140 цього Кодексу.


Лист від 20.04.2016 р. № 8932/6/99-99-19-02-02-15