Новости

Витрати на утримання органів управління

29.04.2016 / 16:30

ДФС України повідомлено, що пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу.

Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

В бухгалтерському обліку створених громадськими об’єднаннями підприємств сума коштів, перерахованих неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення, але при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.


Лист від 14.04.2016 р. № 8471/6/99-99-19-02-02-15