Новости

Використання електронно-цифрового підпису при оформленні первинних облікових документів

10.05.2016 / 11:10

ДФС України повідомлено, що первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

Зазначено, що відповідно до ст. 3 Закону України від 22.05.2003 р. № 851 за правовим статусом електронно-цифровий підпис (далі — ЕЦП) прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП;

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.


Лист від 04.05.2016 р. № 9985/6/99-95-42-01-16-01-15