Митна справа

Зміст

22.09.2016 / 16:45

Додаток «Митна вартість» призначено для осіб, які провадять зовнішньоекономічну діяльність та здійснюють декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, а саме: підприємств, митних брокерів та інших осіб, діяльність яких пов’язана з митним оформленням товарів.

Питання визначення митної вартості є надзвичайно важливим, адже цей показник використовується в цілій низці випадків, зокрема для нарахування митних платежів, застосування заходів державного регулювання ЗЕД, ведення митної статистики та для розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

Додаток містить збірку міжнародних угод ГАТТ/СОТ та окремих нормативно-правових актів, які регламентують порядок визначення митної вартості імпортованих товарів в Україні.

ЗМІСТ

  • Нормативно-правове регулювання визначення митної вартості та контролю за правильністю її визначення
  • Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року
  • Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947)
  • Угода про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 446 «Про затвердження Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості»
  • Наказ Мінфіну України від 24.05.2012 р. № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення» (Витяг)
  • Наказ Мінфіну України від 24.05.2012 р. № 598 «Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору» (Витяг)

«Горячии линии»

Дата: 8 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00