Оплата труда

Судові експерти: право на відпустку

05.09.2016 / 16:29

З 01.05.2016 р. судових експертів державних спеціалізованих установ судових експертиз не віднесено до категорії державних службовців, проте вони прирівнюються до них у частині матеріального та соціально-побутового забезпечення. Чи мають судові експерти право на щорічні відпустки державних службовців?

Відповідно до ст. 18 Закону України від 25.02.1994 р. № 4038-XII «Про судову експертизу» питання оплати праці та умови соціального захисту судових експертів визначаються КЗпП України та іншими законодавчими актами.

На працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз поширюються особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу» (далі — Закон № 3723), якщо інше не передбачено законами України.

Слід зазначити, що право державних службовців на щорічну і додаткові відпустки передбачалося ст. 35 розділу VII «Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців» Закону № 3723, який 01.05.2016 р. втратив чинність.

Таким чином, правових підстав для надання судовим експертам відпусток, передбачених розділом VIІ Закону № 889, не вбачається.

Тому тривалість їх щорічних відпусток має визначатися відповідно до норм Закону України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).