Оплата труда

Відпустка без строків давності

05.09.2016 / 16:41

Жінці встановлено ІІ групу інвалідності з 2012 р., проте на підприємство, де працює з 2014 р., нею надано довідку МСЕК лише в поточному році. Чи має жінка право на отримання невикористаних днів щорічної основної відпустки за минулі роки?

Відповідно до частини сьомої ст. 6 Закон № 504 інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів.

Чинним законодавством України не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічну відпустку, а також воно не містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх невикористання.

Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за попередні роки, він має право використати їх, а у разі звільнення йому має бути виплачено грошову компенсацію.

Отже, якщо працівниця надала на підприємство довідку МСЕК у поточному році, а інвалідність згідно з довідкою встановлено з 2012 р., то законодавством їй гарантовано надання 30 календарних днів щорічної відпустки починаючи з 2014 р. (року укладання трудового договору).