ЕСВ

Договір добровільної участі

26.09.2016 / 16:25

Чи можливе укладання договору добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування особами, засудженими до позбавлення волі, з метою отримання необхідного страхового стажу для призначення пенсії, розглянемо в цій статті.

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, і не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 цієї частини, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, мають право на добровільну сплату єдиного внеску, зокрема на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — добровільне страхування).

У наведеному переліку осіб не зазначено, що для осіб, засуджених до позбавлення волі, існують обмеження щодо можливості добровільної участі у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування шляхом укладення відповідного договору, а також одноразової сплати єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню, у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р., яку можна здійснювати за окремим договором і яка передбачена частиною п’ятою ст. 10 Закону про ЄСВ, оскільки суми виплат, отримані фізичною особою під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, не є базою нарахування єдиного внеску, а отже, в період позбавлення волі такі особи не мають статусу застрахованої особи.

Таким чином, підстави для відмови в укладенні договору для осіб, засуджених до позбавлення волі, відсутні.

Укладання договору

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання, а у випадку коли особа перебуває у місцях позбавлення волі — до органів доходів і зборів за місцем знаходження виправної колонії:

  • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 3 до Інструкції № 449;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копію документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала Заяву, після перевірки викладених у Заяві відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається договір відповідно до типового договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції № 449, а у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), укладається договір за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату) (частина друга ст. 10 Закону про ЄСВ).

Договір набирає чинності з дня його підписання.

Єдиний внесок сплачується у розмірі та строки, установлені в договорі, передбаченому додатком 4 або 5 до Інструкції № 449.

При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого на дату укладення договору (абзац перший частини п’ятої ст. 10 Закону про ЄСВ).

Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

Розмір ЄСВ

Для осіб, які виявили бажання брати участь у системі добровільного страхування, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 % суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Подання звіту

Особи, які уклали договір, формують і подають самі за себе Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (далі — Звіт) згідно з додатком 6 до Порядку № 435, протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору відповідно до п. 5 розділу ІІІ цього Порядку.

Звітним періодом є тривалість дії договору, а якщо договором передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), — період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.

Особи, які уклали договір, формують і подають до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 1 додатка 6 до Порядку № 435 про суми добровільних внесків, передбачених договором, які підлягають сплаті, окремо за кожний період строку дії договору. Якщо Звіт подається за декілька років одночасно, то формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 додатка 6 до цього Порядку (п. 14 розділу IV Порядку).

Згідно з п. 1 розділу II Порядку № 435 Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання електронного звіту він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту);

  • на паперових носіях;
  • надсиланням поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Дострокове розірвання

Договір є правовим документом, у якому сторони визначили свої права й обов’язки, виконання яких сторонами Договору є обов’язковим.

Умови дострокового розірвання Договору передбачено частиною восьмою ст. 10 Закону про ЄСВ.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання Договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання Звіту (пп. 3 п. 2 розділу V Інструкції № 449).

Якщо укладений Договір достроково припинено або не виконано його умови, штрафні санкції за такі порушення не передбачено, а Звіт подається за періоди, за які сплачено страхові кошти.

При цьому особам, які не виконали умов договору та виявили бажання знову брати участь у добровільному страхуванні, у подальшому в укладенні такого договору буде відмовлено.

Отже, засуджені до позбавлення волі з метою отримання необхідного страхового стажу для призначення пенсії мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435