Другие налоги

Адміністративний збір: дохід чи ні

26.09.2016 / 11:45

Чи є доходом фізичної особи, яка здійснює незалежну нотаріальну діяльність, суми адміністративного збору за державну реєстрацію прав та чи потрібно включати до податкової декларації суми такого збору та сплачувати податки з цих сум?

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом № 1952.

Згідно з п. 1 ст. 10 цього Закону державним реєстратором є:

  • громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Мін’юстом України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;
  • нотаріус;
  • державний виконавець — у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

Отже, положеннями Закону № 1952 для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень повноваження державного реєстратора покладено на приватного нотаріуса.

Відповідно до п. 1 ст. 34 зазначеного Закону за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно справляється адміністративний збір.

При цьому п. 3 ст. 35 цього Закону встановлено, що фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 60 % коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію прав. Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.

Отже, частина адміністративного збору за державну реєстрацію прав, яка отримується приватним нотаріусом як фінансове забезпечення, є доходом такого нотаріуса та підлягає оподаткуванню і відображенню у податковій звітності згідно з нормами ст. 178 Податкового кодексу.

Доходи осіб, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 18 % бази оподаткування, та військовим збором у розмірі 1,5 % сукупного чистого доходу (п. 178.2 ст. 178 та пп. 1.1 п. 16підрозділу 10 Кодексу).

Згідно з п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування буде загальний річний дохід без урахування витрат.

При визначенні сукупного чистого доходу приватного нотаріуса доцільно враховувати витрати, які пов’язані з організацією такої діяльності, обумовлені вимогами Закону про нотаріат та наведені в Узагальнюючих податкових консультаціях, затверджених наказами № 1185 та № 884.

Пунктом 178.6 ст. 178 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Форму та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом № 481.

Дані Книги використовуються приватним нотаріусом для заповнення податкової декларації за звітний податковий період (рік) за формою, затвердженою наказом № 859.

Остаточний розрахунок ПДФО та військового збору платник податку здійснює самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, та до 1 серпня року, що настає за звітним, самостійно сплачує суми ПДФО та військового збору, зазначені в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).