Другие налоги

Використання показників рентабельності

26.09.2016 / 14:32

Чи передбачає метод чистого прибутку використання як показників рентабельності, показників чистої рентабельності, чистої рентабельності витрат?

Відповідно до пп. 39.3.6.1 пп. 39.3.6 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу метод чистого прибутку операції полягає у порівнянні чистого прибутку на основі відповідної бази (витрати, продаж, активи), що отримує платник податку у контрольованій операції, з чистим прибутком на основі тієї самої бази у зіставній неконтрольованій операції.

Підпунктом 39.3.2.5 пп. 39.3.2 цього пункту встановлено, що під час визначення рівня рентабельності контрольованої операції можуть бути використані такі фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», зокрема:

  • чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів (абзац «в» пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу);
  • чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) (абзац «г» зазначеного підпункту).

Отже, метод чистого прибутку передбачає використання показників рентабельності, зокрема (але не виключно) чистої рентабельності, чистої рентабельності витрат.