Другие налоги

Аналіз відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

26.09.2016 / 14:41

Чи є можливим застосування підходів до агрегування пов’язаних контро­льованих операцій, визначених Настановами ОЕСР, для аналізу відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки»?

Відповідно до пункту A. 3.1. «Оцінювання операцій платника податків окремо та сукупно» розділу ІІІ «Аналіз порівнянності» Настанов ОЕСР:

  • в ідеальному випадку для того, щоб отримати вартість, найбільше наближену до ринкової вартості, принцип «витягнутої руки» повинен застосовуватися до кожної конкретної операції. Однак коли окремі операції тісно пов’язано чи є продовженням одна одної, та неможливо оцінити кожну з них окремо, такі операції повинні оцінюватися разом за допомогою найприйнятніших методів, заснованих на принципі «витягнутої руки» (пп. 3.9 п. А.3.1 розділу ІІІ Настанов ОЕСР);
  • операції платника податків можуть бути об’єднані у випадку портфельних підходів (портфельним підходом є бізнес-стратегія, що складається з об’єднання певних операцій платника податків з метою отримання належного прибутку від портфельного капіталу в цілому, а не по кожному портфельному виду продукції окремо). Наприклад, деякі товари можуть реалізовуватись платником податків з низькою нормою прибутку або навіть зі збитком, оскільки вони створюють попит на інші товари та/або пов’язані послуги того самого платника податків, які потім реалізуються з більш високою нормою прибутку. Водночас цими міркуваннями не можна пояснити загальні збитки або погану роботу протягом тривалого періоду. Крім того, для того щоб їх можна було брати до уваги, портфельні підходи повинні бути достатньо цільовими, оскільки їх не слід використовувати при застосуванні методу трансфертного ціноутворення до компанії платника податків в цілому у тих випадках, коли різні операції мають різну економічну логіку та повинні бути сегментовані (пп. 3.10 п. А.3.1 розділу ІІІ Настанов ОЕСР).

Отже, агрегування пов’язаних контрольованих операцій для аналізу відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки» є можливим з урахуванням застережень, наведених у Настановах ОЕСР.