Налог на прибыль

Повторне подання фінансової звітності

26.09.2016 / 14:52

Чи необхідно повторно подавати фінансову звітність разом із звітною новою або уточнюючою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних стандартів визначено ПБО 6, а виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСФЗ визначено МСБО 8.

Виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності, має здійснюватись з одночасним коригуванням податкової звітності. У разі якщо показники фінансової звітності, що була подана з декларацією за звітні (податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню, то така фінансова звітність, разом зі звітною новою або з уточнюючою декларацією повторно не подається.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №  2755-VI. Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». МСБО 8 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», виданий Радою з Міжнародних стандартів. ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137