Письмо

Лист ДФС від 22.09.2016 № 20647/6/99-99-12-03-03-15 «Податкова консультація з питання практичного застосування норм податкового законодавства при поповненні обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального»

04.10.2016 / 15:00

Податкова консультація з питання практичного застосування норм податкового законодавства при поповненні обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) для реєстрації акцизних накладних при реалізації підприємством бензолу сирого кам’яновугільного на внутрішній ринок України з дотриманням норм п. 229.6 ст. 229 Кодексу за нульовою ставкою акцизного податку

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), яким розширено перелік платників податків акцизного податку.

Так,  п. 212.1 ст. 212 Кодексу доповнено новою нормою, відповідно до якої платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне (п.п. 212.1.15 Кодексу).

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу – це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п.п. 14.1.141¹ п. 14.1 ст. 14 Кодексу бензол сирий кам’яновугільний, який класифікується за кодом УКТЗЕД 2707 10 90 00 та зазначається у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу як підакцизний товар, є пальним.

Отже, суб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію бензолу сирого кам’яновугільного  згідно з п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу є платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне.

Керуючись п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Згідно з п. 231.1 ст. 231 Кодексу платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, також підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (п. 231.5 ст. 231 Кодексу).

Таким чином, при операціях з реалізації пального на внутрішньому ринку складається та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних електронний документ – акцизна накладна.

Відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, обчислений за формулою, зазначеною у п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу.

Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (∑АНакл), обчислений за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 Кодексу.

Одним із показників формули, за якими відбувається збільшення обсягу пального, що може бути реалізовано платником, є «∑ЗаявкиПоповн» – загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, із списанням з поточного рахунку на електронний рахунок, відкритий платником податку в Казначействі, грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального.

Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального встановлено п. 232.4 ст. 232 Кодексу.

Так, якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.

Водночас п. 10 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу встановлено, що платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку на реалізацію пального у 12-місячному періоді, починаючи з березня 2015 року, контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 року – лютий 2016 року) задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку   з   урахуванням показника

середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, станом на дату такого перерахунку, задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

Таким чином, у суб’єкта господарювання у разі реалізації ним бензолу (код УКТЗЕД  2707 10 90 00) на внутрішній ринок України з дотриманням норм п. 229.6 ст. 229 Кодексу за нульовою ставкою акцизного податку підприємству, включеному в перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини під час виробництва в хімічній промисловості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 158, в межах встановлених квот, податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку не виникатиме.

Водночас оскільки підприємство здійснює реалізацію пального, то така реалізація здійснюється з оформленням акцизних накладних відповідно до норм, встановлених  ст.ст.  231, 232 Кодексу.

За результатами звітного (податкового) місяця подається декларація акцизного податку із поданням Розшифровки оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою (додаток 4 до декларації акцизного податку), за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550. У графі 11 Розшифровки зазначається сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.

При утворенні надміру сплаченого акцизного податку кошти підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 Кодексу.