НДС

Зміна напряму використання придбаних товарів

10.10.2016 / 16:31

У цій статті розглянемо, як у разі зміни напряму використання в межах спеціального режиму оподаткування ПДВ придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів здійснюється коригування податкового кредиту.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються ст. 2001 Податкового кодексу та регламентуються Порядком № 569.

Відповідно до п. 4 зазначеного Порядку платникам ПДВ — суб’єктам спеціального режиму оподаткування автоматично на безоплатній основі Казначейською службою України (далі — Казначейство) відкриваються додаткові електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до держбюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання:

  • сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва);
  • зернових і технічних культур;
  • продукції тваринництва.

Згідно з п. 23 Порядку № 569 суб’єкти спеціального режиму ведуть окремий облік вищезазначених операцій.

Кошти, зараховані на додаткові електрон­ні рахунки, автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються Казначейством:

  • з рахунків, зазначених в абзаці третьому п. 4 Порядку № 569:

50 % — на електронні рахунки платників;

50 % — на спеціальні рахунки;

  • з рахунків, зазначених в абзаці четвертому п. 4 Порядку № 569:

85 % — на електронні рахунки платників;

15 % — на спеціальні рахунки;

  • з рахунків, зазначених в абзаці п’ятому п. 4 Порядку № 569:

20 % — на електронні рахунки платників;

80 % — на спеціальні рахунки.

Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за операціями, зазначеними в абзацах другому — четвертому п. 23 цього Порядку, підлягає перерахуванню окремо в межах кожного виду таких операцій у розмірах, визначених п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, до держбюджету та на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму.

Для ведення податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» — «0123» передбачено додаток 10 «Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)» (далі — додаток 10).

Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності було придбано/ввезено товари/послуги, необоротні активи.

У випадку зміни напряму використання придбаних/ввезених товарів/послуг, не­оборотних активів у межах спеціального режиму оподаткування платник податку — суб’єкт спеціального режиму повинен відкоригувати показники відповідних рядків таблиць 1, 2 та 3 додатка 10.

Враховуючи те, що зміна напряму використання не є помилкою, коригування податкового кредиту здійснюється не шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» — «0123», а безпосередньо в самій податковій декларації з ПДВ із познач­ками «0121» — «0123».

Коригування податкового кредиту у зв’язку зі зміною напряму використання здійснюється у додатку 10 на підставі бухгалтерської довідки шляхом перенесення обсягів придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів з однієї таблиці додатка 10 (зі знаком «мінус») до іншої таблиці додатка 10 (зі знаком «плюс»).

Обсяги придбаних/ввезених товарів/послуг переносяться з однієї таблиці додатка 10 до іншої виходячи з ціни придбання таких товарів/послуг, а обсяги придбаних/ввезених необоротних активів — у межах їх балансової (залишкової) вартості.

Слід зазначити, що перенесення податкового кредиту з однієї таблиці додатка 10 до іншої змінює значення показників розділу «Розрахунки за звітний період» таб­лиць додатка 10, а тому якщо внаслідок такого перенесення збільшилися значення показників рядків 13, 13.1, 13.2 таб­лиці додатка 10 та відповідно рядків 18, 18.1, 18.2 декларації з ПДВ із позначками «0121» — «0123», платник податку, щоб уникнути заборгованості перед Держбюджетом України, повинен до граничної дати подання такої податкової декларації забезпечити зарахування коштів на відповідний додатковий електронний рахунок.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Кримінальний процесуальний кодекс —Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Постанова № 68 —постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2016 р. № 68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість». Наказ № 606 —наказ Мінфіну України від 13.07.2016 р. № 606 «Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість». Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569