ЕСВ

ЄСВ на фонд оплати праці засуджених

03.10.2016 / 11:18

Про те, чи є базою нарахування єдиного внеску суми виплат, отримані фізичною особою під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, йтиметься в цій статті.

Винятково Законом про ЄСВ визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, розмір єдиного внеску.

Єдиний внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’яз­ковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Пунктом 1 частини першої ст. 4 цього Закону визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (п. 3 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

У свою чергу оплату праці засуджених до позбавлення волі врегульовано ст. 120 Кримінально-виконавчого кодексу, відповідно до якої форми і системи оплати праці, норми та розцінки праці зазначених осіб встановлюються нормативно-правовими актами Мін’юсту України.

Так, згідно з п. 6.3 розділу ІV Інструкції № 396 відрахування та відшкодування із заробітної плати засуджених здійснюються відповідно до законодавства з дотриманням такої черговості:

  • податок на доходи фізичних осіб;
  • аліменти;
  • вартість одягу, взуття, білизни (крім вартості спецодягу);
  • вартість харчування, комунально-побутових та інших наданих послуг (крім вартості спецхарчування);
  • за виконавчими листами на користь громадян;
  • за виконавчими листами на користь юридичних осіб;
  • відшкодування матеріальних збитків, заподіяних засудженими державі під час відбування покарання.

Нормами Інструкції № 396 не передбачено нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці засуджених.

Отже, суми виплат, отримані фізичною особою під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, не є базою нарахування єдиного внеску, а отже, і не зараховуються до страхового стажу такої особи, оскільки відповідно до ст. 9 Основ законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загально­обов’яз­ковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Кримінально-виконавчий кодекс — Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування — Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р. № 16/98-ВР. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Інструкція № 396 — Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затверджена наказом Мін’юсту України від 07.03.2013 р. № 396/5