Оплата труда

Виплата вихідної допомоги

03.10.2016 / 11:36

Чи потрібно виплачувати працівникові, направленому на альтернативну (невійськову) службу, вихідну допомогу у розмірі двох мінімальних заробітних плат, читайте далі.

Відповідно до ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 Кодексу) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38, 39 Кодексу) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Водночас текст ст. 44 КЗпП у редакції Закону № 107 в частині виплати вихідної допомоги у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу визнано неконституційним згідно з Рішенням № 10.

Статтею 152 Конституції України передбачено, що закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Згідно зі ст. 73 Закону № 422 у разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Отже, у разі звільнення працівника з роботи на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП у зв’язку з направленням на альтернативну (невійськову) службу у період до 20.06.2007 р. вихідна допомога мала виплачуватися у розмірі двох середньомісячних заробітних плат, у період з 20.06.2007 р. до 28.12.2007 р. — не виплачувалася, у період з 28.12.2007 р. до 22.05.2008 р. — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, а починаючи з 22.05.2008 р. вихідна допомога не виплачується.

Проте відповідно до ст. 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Таким чином, вихідна допомога для працівників, направлених на альтернативну (невійськову) службу, може бути передбачена колективним договором, укладеним на підприємстві, в установі, організації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. Закон № 107 — Закон України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Закон № 422 — Закон України від 16.10.96 р. № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України». Рішення № 10 — Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 «У справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ст. 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1 — 4, 6 — 22, 24 — 100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України)»

«Горячие линии»

Дата: 24 января, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42