НДС

Коригування у разі зміни кількості та вартості продукції

19.08.2016 / 11:08

Яким чином заповнюється розрахунок коригування до податкової накладної у разі зміни одночасно кількості та вартості продукції, читайте в цьому матеріалі.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Згідно з п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у разі виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Форма розрахунку коригування передбачає відображення в розділі Б табличної частини зміни кількості та/або ціни раніше поставлених товарів. Так, коригування кількості поставлених товарів відображається у графах 7 та 8 розділу Б розрахунку коригування, а коригування вартості — в графах 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування.

При цьому пунктами 26 — 27 Порядку № 1307 передбачено, що у графі 8 розрахунку коригування зазначається фактична ціна без врахування ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання, а у графі 9 — сума різниці між ціною домовленості без ПДВ та фактичною ціною без ПДВ, за якою здійснено постачання.

Таким чином, у разі зміни кількості та/або вартості поставлених товарів така зміна повинна відображатись у графах 7 та 9 розділу Б розрахунку коригування відповідно, тобто розділ Б розрахунку коригування заповнюється в такому порядку:

У графі 1

Зазначається номер рядка розділу Б податкової накладної, що коригується, в якому було зазначено номенклатуру товару/послуги, щодо яких здійснюються зміна кількості та/або вартості (у разі якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН до 01.04.2016 р., графа 1 не заповнюється)

До граф 3 — 6, 11, 12

Переносяться дані з відповідних граф податкової накладної, до якої складається розрахунок коригування

У графі 7

Зазначається зміна кількості (об’єму, обсягу) поставлених товарів/послуг

У графі 8

Ціна без ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання (ціна, зазначена в податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування)

У графі 9

Зміна в ціні (різниці між ціною, зазначеною в податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, та фактичною ціною без ПДВ, за якою здійснено постачання)

У графі 10

Зазначається кількість товарів/послуг, ціну постачання яких змінено

У графі 13

Зазначається загальний обсяг постачання (без ПДВ), що коригується, тобто значення графи 13 в розрізі номенклатури (певного рядка) дорівнюватиме: (гр. 7 (-/+) × гр. 8) + (гр. 9 (-/+) × гр. 10)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307