Юридическая практика

Доходи, отримані фізичними особами за зданий брухт чорних металів

19.08.2016 / 12:01

Суть справи

ДПІ проведено планову виїзну документальну перевірку ТОВ «А» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., за результатами якої складено акт перевірки.

Як зазначено в акті перевірки, ТОВ «А» у періоді, що перевіряється, проведено закупівлю вторинної сировини (металобрухту) у фізичних осіб на загальну суму 79 939 937,82 грн., за 2013 р. — 5 921 719,76 грн., за 2014 р. — 74 018 218,06 грн.

Розрахунки з фізичними особами проведено у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на карткові рахунки фізичних осіб.

ТОВ «А» до перевірки надано акти приймання вторинної сировини (металобрухту), банківські виписки, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів фізичних осіб та заяви фізичних осіб постачальників металобрухту про надання згоди на оброблення персональних даних.

Відповідно до наданих до перевірки актів приймання вторинної сировини (металобрухту) у графі «Найменування вторинної сировини» зазначено — «Брухт чорних металів», а в графі «Опис металобрухту» зазначено опис металобрухту — «Побутовий». Тобто згідно з наданими до перевірки актами не підтверджено ідентифікацію (приналежність) металобрухту з метою його віднесення до визначення виду металобрухту як «Побутовий», відсутній перелік виробів зданого металобрухту фізичними особами — громадянами (непридатна для використання побутова техніка, непридатний до використання металевий посуд, господарський інвентар тощо).

Враховуючи зазначене, перевіркою зроблено висновок, що на порушення вимог підпунктів 168.1.1 та 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 та п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу ТОВ «А» при виплаті фізичним особам (210 осіб) доходів за придбаний у них металобрухт податок на доходи фізичних осіб протягом 2013 — 2014 рр. та військовий збір за серпень — грудень 2014 р. не утримано та до бюджету не перераховано.

Перевіркою донараховано податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Також в акті констатовано порушення вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу в частині заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ, а саме: до розрахунків за І — ІV квартали 2013 р. та за І — ІV квартали 2014 р. не було включено відомості про суми виплачених доходів фізичним особам. Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу перевіркою застосовано штрафну санкцію.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкові повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Позиція платника

ТОВ «А» не погоджується з висновками акта перевірки про нарахування податку на доходи фізичних осіб та військовим збором, оскільки вважає, що доходи, отримані платником податків за зданий (придбаний) ним брухт чорних металів, входять до переліку доходів, визначених ст. 165 Податкового кодексу, тобто не оподатковуються.

Витяг з рішення

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.

Пунктом 176.2 ст. 176 Податкового кодексу встановлено, що податкові агенти зобов’язані, зокрема:

  • своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
  • подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається;
  • нести відповідальність у випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно з п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу базою оподаткування платника податку є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розділом IV цього Кодексу. Загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 цієї статті до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу, якою наведено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і не підлягають оподаткуванню.

Так, пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Нацбанку України.

При цьому ст. 4 Закону № 619 встановлено, що операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Побутовий металобрухт — це непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність (ст. 1 Закону № 619).

Відповідно до ст. 1 Закону № 187 відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини у житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Враховуючи наведене, оскільки доходи, отримані платником податку за зданий (проданий) ним брухт чорних металів, не звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Податкового кодексу, то такі доходи включаються до його загального місячного оподатковуваного доходу як інші доходи.

Статтею 168 Податкового кодексу встановлено порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету і, зокрема, п. 168.1 цієї статті визначено порядок оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом.

Так, згідно з пп. 168.1.1 зазначеного пункту податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу.

Водночас відповідно до пп. «а» п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є податковий агент для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні.

З 03.08.2014 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 1621, якими, зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 161 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), відповідно до якого тимчасово встановлено військовий збір.

Платником військового збору є особа, визначена п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, а саме фізична особа — резидент (нерезидент), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 1.2 цього пункту (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами та виграшу в державну та недержавну грошову лотерею; виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Законом № 71 пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу викладено в такій редакції: «об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу».

Законом № 211 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу доповнено пп. 1.7 такого змісту: «звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу».

Статтею 58 Конституції встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Враховуючи викладене, оскільки доходи, отримані платниками податку — фізичними особами за зданий ними металобрухт у 2014 р., не були об’єктом оподаткування військовим збором, то донарахування військового збору є безпідставним.

Згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 грн.

Пунктом 127.1 ст. 127 Податкового кодексу передбачено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV Податкового кодексу.

Під час процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Відповідно до п. 55.1 ст. 55 зазначеного Кодексу щодо скасування рішень контролюючих органів податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб залишено без змін, а скаргу ТОВ «А» в цій частині — без задоволення; податкове повідомлення-рішення про нарахування військового збору скасовано, а скаргу ТОВ «А» в цій частині — задоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Конституція
 — Конституція України від 28.06.96р. № 254к/96-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 71 — Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Закон № 187 — Закон України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР «Про відходи». Закон № 211 — Закон України від 02.03.2015 р. № 211-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України». Закон № 619 — Закон України від 05.05.99 р. № 619-XIV «Про металобрухт». Закон № 1621 — Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»