Другие налоги

Розгляд звернень громадян у ДФС України

19.08.2016 / 12:07

Громадяни України мають право звернутися до ДФС України із зауваженнями, скаргами, пропозиціями, заявами щодо діяльності ДФС.

ДОВІДКОВО

Пропозиція (зауваження) — це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) — це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга — це  звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Відповідно до ст. 1 Закону № 393 особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

На виконання вимог Закону № 577 громадяни можуть викласти усні звернення до ДФС засобами телефонного зв’язку через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДФС за номером телефону: (044) 284-00-07, а також надіслати електронні звернення на електрон-ну адресу ДФС: zvernennya@sfs.gov.ua у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника. Зазначену інформацію розміщено у розділі «Контакти» на офіційному порталі ДФС України за адресою: sfs.gov.ua.

На сьогодні змінами, внесеними наказом № 52 до наказу № 271, передбачено, зокрема, що звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записаним (зареєстрованим) посадовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлено відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому). Письмове звернення також може бути надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд сканкопії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Строки розгляду звернень громадян

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях починаючи з дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

У разі коли для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, то строк розгляду звернень громадян за рішенням керівництва органу ДФС може бути продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення, не пізніше ніж за день до закінчення раніше визначеного строку із зазначенням причини.

Строк розгляду звернень громадян, переданих органом ДФС вищого рівня до територіального органу для перевірки, прийняття рішення та надання відповіді, обчислюється з дати їх реєстрації підрозділом із роботи зі зверненнями громадян органу ДФС вищого рівня.

Відповідно до п. 8 розділу IV Порядку № 271 якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДФС, згідно зі ст. 7 Закону № 393 таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДФС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону № 393, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня надходження.

ДОВІДКОВО

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції звернень громадян, фізичних осіб — підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих і запитів на отримання публічної інформації здійснюється відділом обліку звернень громадян та організації доступу до публічної інформації Управління розгляду звернень та запитів Департаменту обслуговування платників ДФС України у робочі дні за таким графіком: понеділок — четвер — з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, п’ятниця — з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 за телефонами: (044) 272-45-96 та (044) 272-79-78.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.  Закон № 577 — Закон України від 02.07.2015 р. № 577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції». Закон № 2790 — Закон України від 17.11.92 р. № 2790-XII «Про статус народного депутата України». Наказ № 52 — наказ Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 52 «Про затвердження Змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах». Наказ № 271— наказ Мінфіну України від 02.03.2015 р. № 271 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах». Порядок № 271 — Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затверджений наказом Мінфіну України від 02.03.2015 р. № 271