Оплата труда

Відрядна форма оплати праці: нарахування індексації

24.10.2016 / 11:17

Суб’єкти господарювання, зважаючи на специфіку своєї діяльності, самостійно визначають форми і системи оплати праці.

Зокрема, на виробничих підприємствах найпоширеніше застосування відрядної оплати праці, за якої заробіток залежить від кількості вироблених одиниць продукції з урахуванням якості, складності та умов праці.

Чи впливатиме на індексацію заробітної плати підвищення відрядних розцінок, розглянемо на умовних прикладах.

ПРИКЛАД 1

На підприємстві працює особа з відрядною формою оплати праці. Місячна норма виробітку деталей — 90 шт., відрядна розцінка — 75 грн/шт. Базовий місяць для індексації — січень 2015 р. У серпні працівник виготовив 93 шт. деталей. У цьому самому місяці відрядні розцінки збільшено на 5 грн/шт. (80 грн/шт). Відповідно працівнику у серпні за виготовлення деталей буде нараховано 7440 грн (93 шт. х 80 грн). Сума можливої індексації у серпні — 667,00 грн ((1450 грн х 46,0 %)/100 %). Чи впливатиме на індексацію заробітної плати підвищення відрядних розцінок?

Насамперед зазначимо, що згідно зі ст. 1 Закону № 1282 індексація грошових доходів громадян — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Згідно з абзацом четвертим п. 2 зазначеного Порядку індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Серед них — оплата праці найманих працівників у грошовому виразі, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками.

За загальним правилом базовий місяць для проведення індексації настає у разі підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник. Однак у працівників, які працюють за відрядними розцінками, немає ні тарифної ставки, ні посадового окладу, тому базовим місяцем для них вважається місяць підвищення відрядних розцінок. Аналогічну позицію викладено у листі № 337/10/136-16.

При цьому в разі, коли відбувається збільшення обсягу виробітку, а відрядна розцінка не змінюється, базовий місяць при проведенні індексації також не змінюється.

Про те, як впливає на індексацію заробітної плати підвищення відрядних розцінок із застосуванням показників із наведеного прикладу, розглянемо на прикладі 2.

ПРИКЛАД 2

Спочатку визначаємо суму можливої індексації.

Сума можливої індексації в серпні 2016 р. при базовому місяці січень 2015 р. — 667,00 грн ((1450 грн х 46 %)/100 %).

Далі визначаємо суму підвищення заробітної плати працівника у зв’язку із зростанням відрядних розцінок (у прив’язці до його норми виробітку).

Заробітна плата за старими відрядними розцінками становить 6750 грн (90 шт. х 75 грн/шт.), а за новими — 7200 грн (90 шт. х 80 грн/шт). Тобто підвищення заробітної плати відбулося за рахунок збільшення відрядних розцінок у межах норм виробітку — 450 грн (7200 грн – 6750 грн).

І наостанок визначаємо, чи перевищує суму підвищення заробітної плати працівника у зв’язку із зростанням відрядних розцінок (прив’язка до його норми виробітку) сума можливої індексації у місяці нарахування зарплати. Якщо таке перевищення відсутнє, то визначаємо суму фіксованої індексації:

450 грн < 667,00 грн.

Сума фіксованої індексації у серпні становить 217,00 грн (667,00 грн 450 грн). Отже, серпень — місяць підвищення відрядних розцінок стає базовим для проведення індексації. В цьому місяці сума зар­плати за фактично виготовлений обсяг продукції — 7440 грн (93 шт. х 80 грн/шт.). Це означає, що із серпня працівнику мають виплачувати фіксовану суму індексації в розмірі 217,00 грн. Усього за серпень працівнику необхідно нарахувати 7657 грн (7440 грн + 217 грн).

При цьому п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом № 1282 та положеннями цього Порядку.

Отже, госпрозрахунковим підприємствам надано право самостійно визначати умови проведення індексації заробітної плати, але не нижче норм, визначених чинним законодавством.

Також звертаємо увагу на те, що з грудня 2015 р. діють єдині умови нарахування індексації як для працівників, які працювали до грудня 2015 р. і продовжують працювати, так і для працівників, прийнятих (переведених) на роботу після грудня 2015 р.

Початок розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу). Значення індексу споживчих цін береться за 1 або 100 % у місяці підвищення тарифних ставок (посадових окладів).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 1282 — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення». Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. Лист № 337/10/136-16 — лист Мінсоцполітики України від 26.07.2016 р. № 337/10/136-16 «Щодо індексації заробітної плати»