НДС

Постачання вживаних транспортних засобів

05.08.2016 / 17:21

З 01.06.2016 р. набрав чинності Закон № 1084, дію якого спрямовано на удосконалення процедури та підвищення ефективності системи оподаткування на ринку вживаних товарів, зокрема транспортних засобів. Цим Законом внесено зміни до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість для операцій із вживаними товарами, а саме:

  • виключено умову щодо однорідності вживаних товарів при визначенні бази оподаткування у разі їх продажу;
  • передбачено застосування маржинального принципу для визначення бази оподаткування ПДВ до операцій на ринку вживаних товарів (зокрема, вживаних транспортних засобів), що полягає в оподаткуванні різниці між ціною продажу та ціною придбання вживаного товару;
  • розширено коло суб’єктів, які можуть залучатися до операцій купівлі-продажу вживаних товарів із застосуванням спеціального правила визначення бази оподаткування відповідно до абзацу другого зазначеного пункту.

Розглянемо особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання вживаних транспортних засобів із урахуванням зазначених змін більш детально.

Визначення поняття вживаного транспортного засобу

Відповідно до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

Отже, наземний транспортний засіб вважатиметься вживаним товаром, якщо він:

  • або був у користуванні не менше одного року (незалежно від наявного пробігу);
  • або реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг більше 6 тис. км (незалежно від терміну користування).

Визначення бази оподаткування ПДВ

Підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташовано на митній території України.

Згідно з визначенням, наведеним у пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу, постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. При цьому постачанням товарів також вважається фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу.

Пунктом 189.3 ст. 189 Податкового кодексу встановлено правила визначення бази оподаткування ПДВ у разі здійснення платником податку операцій із постачання вживаних товарів, придбаних в осіб, не зареєстрованих як платники податку, у межах договорів, що передбачають передання права власності на такі товари.

Так, базою оподаткування у таких випадках є позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому розділом V Кодексу.

Дата збільшення податкових зобов’язань платника податку визначається за правилами, встановленими п. 187.1 ст. 187 зазначеного Кодексу.

Таким чином, при реалізації особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, вживаного транспортного засобу платнику ПДВ, який провадить діяльність із постачання вживаних транспортних засобів, у межах договору, що передбачає передання права власності на такий транспортний засіб від особи, не зареєстрованої як платник ПДВ, до платника ПДВ, ціна такого транспортного засобу визначається не нижче його оціночної вартості, розрахованої суб’єктом такої діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону.

При подальшій реалізації (у тому числі при передачі у фінансовий лізинг) таким платником ПДВ вживаних транспортних засобів, придбаних в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, у межах договорів, що передбачають перехід права власності на такі транспортні засоби до платника ПДВ, ціна продажу таких вживаних транспортних засобів згідно з п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу визначається платником ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

Оціночна вартість транспортного засобу розраховується суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону, та розрахунок такої вартості суб’єктом оціночної діяльності є обов’язковим лише при реалізації вживаного транспортного засобу платнику ПДВ, який провадить діяльність із постачання вживаних транспортних засобів, особою, не зареєстрованою як платник ПДВ.

Постачання вживаних ТЗ, придбаних у лізингодавця — платника ПДВ

У разі якщо платник податку придбає вживані транспортні засоби у лізингової компанії (лізингодавця) — платника ПДВ, які були раніше повернуті фізичними особами — неплатниками ПДВ (лізингоодержувачами) у зв’язку з невиконанням умов договору, то для операцій з подальшого постачання таких транспортних засобів правила визначення бази оподаткування ПДВ, передбачені п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу, не застосовуються.

База оподаткування ПДВ для таких операцій визначатиметься відповідно до п. 188.1 ст. 188 зазначеного Кодексу виходячи з договірної вартості вживаних транспортних засобів із урахуванням загальнодержавних податків та зборів, а податкові зобов’язання з ПДВ — згідно з п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу на дату виникнення будь-якої з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс
— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1084 — Закон України від 12.04.2016 р. № 1084-VIII  «Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів»