НДФЛ/ВС

Нецільова благодійна допомога: оподаткування та ознака доходу

05.08.2016 / 17:29

Про те, яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором нецільова благодійна допомога, а також про відображення такої допомоги у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) йтиметься в цій статті.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, отриманої фізичними особами, регулюється п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 170.7.1 п. 170.7 цієї статті не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

До цільової благодійної допомоги відноситься допомога, порядок надання якої регламентується пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу. За умови дотримання цього підпункту така допомога незалежно від її розміру не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 р. — 1930 грн.). Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою 18%, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

Крім того, відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Згідно з пп. 1.1 зазначеного пункту платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Так, п. 163.1 зазначеної статті встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

При цьому відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Враховуючи зазначене, сума нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником — юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2016 р. не перевищує 1930 грн., не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Однак сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Також пп. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено, що платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами — юридичними особами на користь платника податку протягом звітного 2016 р. сукупно у розмірі, що не перевищує 1930 грн., відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «169».

Якщо сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує 1930 грн., то сума такого перевищення відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «127» як інші доходи.

Водночас у рядку «Військовий збір» розділу ІІ податкового розрахунку (форма № 1ДФ) загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховано доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються (пп. 3.11 п. 3 Порядку № 4).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4