Оплата труда

Право на відпустку після втрати статусу держслужбовця

05.08.2016 / 11:47

У цій статті розглянемо, чи мають право працівники, які втратили статус державних службовців, на щорічну основну і додаткову відпустки, яке вони мали раніше, до набрання чинності Законом про держслужбу (01.05.2016 р.).

Відповідно до ст. 58 Закону про держслужбу, що набрав чинності з 01.05.2016 р., за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більше 15 календарних днів.

Пунктом 3 Порядку № 270 передбачено, що додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби. Тобто виникнення у державних службовців права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість залежать не від відпрацьованого в році часу, а лише від наявності відповідного стажу державної служби.

Згідно зі ст. 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому тривалість невикористаних відпусток за минулі роки має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

Водночас пунктами 8 та 9 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про держслужбу визначено, що стаж державної служби за період роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством. За державними службовцями, які відповідно до ст. 35 Закону № 3723 набули право на отримання додаткових відпусток більшої тривалості, ніж передбачено ст. 58 Закону про держслужбу, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

Отже, тривалість невикористаної додаткової відпустки за стаж державної служби за минулі роки має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

У подальшому тривалість відпустки за стаж державної служби розраховуватиметься відповідно до норм чинного законодавства.

Працівників, які втрачають статус державних службовців, відповідно до ст. 32 КЗпП має бути повідомлено про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці).

Протягом періоду попередження цієї категорії працівників за ними має бути збережено щорічну відпустку (основну і додаткову), яку вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця відповідно до законодавства, що діяло до 01.05.2016 р.

Тривалість їх щорічної основної відпустки у робочому році, на який припало переведення, має розраховуватися пропорційно до відпрацьованого часу з розрахунку 30 календарних днів до закінчення терміну попередження і 24 календарні дні — після.

Оскільки чинним законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, то їх може бути використано в будь-який період роботи до дня звільнення або отримано за них грошову компенсацію в порядку, визначеному ст. 24 Закону про відпустки.

Працівники, які втратили статус державних службовців, при звільненні мають право на використання щорічної додаткової відпустки за стаж державної служби (чи отримання грошової компенсації) повної тривалості, якщо цього стажу було набуто до втрати такого статусу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Порядок № 270 — Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 270