Социальное страхование

Заробіток, що враховується для призначення наукових пенсій

05.08.2016 / 12:04

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників регулюється ст. 37 Закону про наукову діяльність.
Про порядок визначення заробітної плати та період, за який вона враховується під час обчислення наукових пенсій, йтиметься далі.

Заробітна плата як під час призначення, так і при проведенні перерахунку пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам враховується за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. При цьому слід зауважити, що в даному випадку заробітна плата враховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Віднесення займаною особою посади до наукової (науково-педагогічної) здійснюється на підставі довідки, виданої відповідною установою. Форми довідок, що надаються для підтвердження стажу наукової роботи, затверджено постановою № 10. Такі довідки надаються як для підтвердження стажу, необхідного для призначення наукової пенсії, так і під час врахування заробітної плати за роботу за сумісництвом.

Приклад 1

Чоловік у період з 28.02.98 р. по 30.03.2012 р. працював на посаді науково-педагогічного працівника у вищому навчальному закладі. При цьому у зазначений період працював за сумісництвом викладачем в інших вищих навчальних закладах. У липні поточного року він досягає пенсійного віку, який дає право на призначення наукової пенсії.
Пенсія чоловіку визначатиметься виходячи із заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, за періоди роботи на науково-педагогічних посадах з 01.07.2000 р. по 30.03.2012 р., які мають бути підтверджені відповідними довідками.

У разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менше як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Тобто заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах до 01.07.2000 р. може бути враховано винятково у разі відсутності 60 календарних місяців роботи на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. При цьому за період з 01.07.2000 р. буде враховано заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом

Заробітна плата до 01.07.2000 р., отримана за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах за сумісництвом, до розрахунку пенсії не враховуються.

Приклад 2

Чоловік працював на посаді науково-педагогічного працівника у період з 28.02.83 р. по 30.09.2003 р. У липні 2016 р. досягає віку, який дає право на призначення наукової пенсії.
Враховуючи те, що чоловік на посаді науково-педагогічного працівника починаючи з 01.07.2000 р. відпрацював менше 60 календарних місяців, заробітну плату для призначення пенсії буде враховано за будь-які 60 календарних місяців роботи до 01.07.2000 р. та за період з 01.07.2000 р. по 30.09.2003 р. При цьому за період роботи після 01.07.2000 р. крім заробітної плати за основним місцем роботи буде враховано заробіток за сумісництвом.

Водночас за вибором особи, якій призначається (перераховується) пенсія, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу, тобто проводиться оптимізація заробітної плати.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням оптимізації не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Приклад 3

Жінка працювала на посаді науково-педагогічного працівника у період з 30.11.83 р. по 30.10.2005 р. У липні 2016 р. досягає пенсійного віку.
Заробітну плату під час призначення пенсії буде враховано за період з 01.07.2000 р. по 30.10.2005 р. При цьому під час обчислення заробітної плати буде виключено із розрахунку лише чотири місяці із найменшим заробітком, тобто менше ніж 10% тривалості наукового стажу, оскільки після виключення в розрахунку має залишитися не менше ніж 60 календарних місяців.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (п. 7 ст. 37 Закону про наукову діяльність).

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60% суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон про наукову діяльність — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Постанова № 10 — постанова правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 р. № 10-3 «Про затвердження Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»