Налог на прибыль

Неприбуткові організації: новий порядок ведення Реєстру

29.07.2016 / 14:44

З 16.07.2016 р. набрала чинності постанова № 440, якою затверджено новий Порядок (далі — Порядок № 440) ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі  Реєстр). Зазначеним Порядком установлено правила включення неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі — неприбуткові організації) до нового Реєстру та виключення з нього. Зауважимо, що постанову прийнято на виконання вимог Закону № 652 з метою приведення у відповідність установчих документів неприбуткових організацій із вимогами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу для включення до нового Реєстру.
Слід зазначити, що прийнятий Порядок сприятиме врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та неприбутковими організаціями при застосуванні положень Податкового кодексу щодо умов включення таких організацій до нового Реєстру.
Розглянемо основні положення цього Порядку.

Інвентаризація неприбуткових організацій

Насамперед зазначимо, що ДФС України протягом двох місяців з дня набрання чинності постановою № 440 має забезпечити надсилання до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652, письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо:

 • відповідності неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, та завірених нею копій установчих документів організації;
 • завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Такі запити не надсилаються неприбутковим організаціям, установчі документи яких оприлюднено на порталі електронних сервісів згідно із Законом № 755  і відповідають вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Крім того, від неприбуткових організацій не вимагається надання копій тих установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755.

Строки розгляду копій документів

Протягом місяця з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів контролюючий орган розглядає такі документи щодо:

 • відповідності установчих документів вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу;
 • наявності завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Включення до нового Реєстру

У місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів за результатами розгляду таких документів конт­ролюючим органом неприбуткова організація включається до нового Реєстру — у разі відповідності установчих документів вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів — наявності також завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Нагадаємо, що вимоги, яким мають відповідати неприбуткові організації, встановлено пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

У разі якщо неприбуткова організація не відповідає вимогам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, їй у місячний строк надсилається повідомлення про невідповідність її установчих документів вимогам зазначеного пункту, а для житлово-будівельних кооперативів  повідомлення про невідповідність вимогам житлово-будівельним (житловим) кооперативом надсилається у разі відсутності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факту спорудження або придбання такого будинку.

Слід зауважити, що такі організації навіть у разі невідповідності вищезазначеним вимогам не можуть бути виключені з Реєстру до 01.01.2017 р.

Приведення установчих документів у відповідність

Неприбуткові організації, повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам Податкового кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів — також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження ним або придбання такого будинку, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані:  привести до 01.01.2017 р. свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, подати до 01.01.2017 р. контролю­ючому органу копії установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів — також завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку.

Основні положення та відмінності нового Порядку

Насамперед зауважимо, що змінено структуру кодів ознаки неприбутковості.

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу (п. 4 Порядку № 440).

Порівняльний аналіз відповідності структури кодів ознак неприбутковості до кодів, визначених Положенням № 37:

Таблиця 1

Нові коди ознаки неприбутковості,
визначені п. 4 Порядку № 440

Коди ознаки неприбутковості
згідно з Положенням № 37

(0031)

 

 

 

Бюджетні установи

 

 

 

(0001)

Органи державної влади
України;

(0002)

установи, організації,
створені органами
державної влади України, що утримуються
за рахунок коштів
відповідних бюджетів;

(0003)

органи місцевого самоврядування;

 (0004)

установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

(0032)

Громадські об’єднання

 

 

 

 

 

 

 

(0006)

Громадські організації,
створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів
(дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої
та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки,
створені згідно з відповідним законом

(0033)

Політичні партії

(0008)

Політичні партії

(0034)

Творчі спілки

(0007)

Творчі спілки

(0035)

Релігійні організації

 

(0013)

Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом

(0036)

Благодійні організації

 

(0005)

Благодійні фонди (організації), створені у порядку,
визначеному законом для провадження благодійної діяльності

(0037)

Пенсійні фонди

(0009)

Пенсійні фонди

(0038)

(0039)

Спілки;

асоціації та інші об’єднання юридичних осіб

 

 

(0012)

 

 

 

 


(0010)

Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників
(членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

кредитні спілки

(0040) 

Житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);

(0015)

 

Житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

 

(0043)

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків

(0041)

Дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

(0018)

 

 

 

Садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом

 

 

 

 (0042)

садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

(0046)

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

(0047)

кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

(0044)

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок

(0016)

Професійні спілки, їх об’єд­нання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом

(0045)

Організації роботодавців та їх об’єднання

(0017)

Організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку, визначеному законом

(0048)

 

 

Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

 

 

(0011)

Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

(0014)

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники;

(0019)

Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку такої організації.

Зменшено обсяг даних та відкрито доступ до нового Реєстру

Новий Реєстр включає лише ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації (п. 11 Порядку № 440), зокрема:

 • код згідно з ЄДРПОУ;
 • найменування неприбуткової організації;
 • дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;
 • ознаку неприбутковості;
 • дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
 • дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;
 • дату скасування ознаки неприбутковості;
 • дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

Зазначеним Порядком не передбачено відображення у новому Реєстрі:

 • довідкових відомостей про місцезнаходження організації, даних про керівників, головних бухгалтерів, засновників неприбуткової організації;
 • економічних відомостей, що характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової організації.

З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей (п. 12 Порядку № 440).

Подання документів для включення до Реєстру

Порядок та способи подання документів для включення до Реєстру визначено п. 6 Порядку № 440.

Так, для включення до Реєстру неприбуткова організація подає до контролюючого органу:

 • реєстраційну заяву за формою 1-РН;
 • копії установчих документів неприбуткової організації;
 • для житлово-будівельних кооперативів — також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Форму реєстраційної заяви 1-РН встановлено згідно з додатком 1 до Порядку № 440.

Зауважимо, що копії установчих документів та документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, обов’язково засвідчуються підписом керівника або представника такої організації (кооперативу) та скріплюються печаткою (за наявності).

При цьому надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755, не потребується.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

 • особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднено на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755;
 • державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом.

Таким чином, реєстраційну заяву неприбуткова організація може подати в один із перелічених способів, обравши зручніший.

Завірені копії установчих документів можуть бути подані безпосередньо до контролюючого органу або надіслані на його адресу поштою.

Копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, подаються тільки до контролюючого органу  безпосередньо або надсилаються на його адресу поштою. Зазначені документи обов’язково мають бути завірені.

Можливі способи подання документів для кожного окремого типу документа, враховуючи положення Порядку № 440:

Таблиця 2

Можливі способи подання документів

Тип документа

Примітки

реєстраційна заява

установчі документи неприбуткової організації (1)
або завірені копії установчих документів (2)

завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом

Особисто керівником або представником неприбуткової організації, або уповноваженою на це особою

Безпосередньо до конт­ролюючого органу

(2) безпосередньо до контро­люючого органу

Безпосередньо до контролюючого органу

З документальним підтвердженням особи та її повноважень

Поштою

На адресу контролю­ючого органу

(2) на адресу контро­люючого органу

На адресу контролю­ючого органу

З повідомленням про вручення та описом вкладення

Засобами електрон­ного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб

До конт­ролюючого органу

Можливість відсутня

Можливість відсутня

Якщо установчі документи оприлюднено на порталі електрон­них сервісів відповідно до Закону № 755

Державному реєстратору

Як додаток до заяви про державну реєстрацію

 (1)

 

Можливість відсутня

Установчі документи оприлюднюються державним реєстратором на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755

Розгляд поданих документів

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, установленим Податковим кодексом та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Доступ до установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів, контролюючий орган отримує відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом України.

За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається рішення про:

 • включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;
 • виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • зміну ознаки неприбутковості.

Слід зауважити, що контролюючий орган може відмовити неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

 • подання неприбутковою організацією неповного пакета документів;
 • невідповідності неприбуткової організації вимогам Податкового кодексу.

Відповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі. Форму рішення визначено згідно з додатком 2 до Порядку № 440.

Зазначимо, що після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу (п. 6 вищезазначеного Порядку).

Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 14 календарних днів, з прийняттям відповідного рішення.

Включення неприбуткової організації до нового Реєстру

Як уже зазначалося, включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості (п. 5 Порядку № 440).

Умови, за яких неприбуткова організація включається до Реєстру, наведено в п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Крім того, для житлово-будівельних кооперативів питання включення до Реєстру розглядається також за наявністю завірених копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Контроль за достовірністю та актуалізацією даних Реєстру

Контролюючий орган здійснює моніторинг відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій (п. 13 Порядку № 440).

За результатами такого моніторингу контролюючий орган:

 • вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі;
 • видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості та вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру — у разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості.

Реєстрація змін

У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація (наприклад, для первинних організацій політичних партій або організацій професійних спілок), до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни» з наданням відповідно до п. 6 Порядку № 440 копій документів.

Заява та копії документів повинні бути подані протягом 10 робочих днів:

 • з дня державної реєстрації таких змін;
 • з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин — у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється.

За результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою «зміни» контролюючий орган відповідно до пунктів 7 і 8 Порядку № 440 вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне включення її до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні такої організації до Реєстру (п. 15 Порядку № 440).

Виключення з Реєстру

Слід зауважити, що з урахуванням положень постанови № 440 неприбуткові організації, які до 01.01.2017 р. не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, після 01.01.2017 р. будуть виключені контролюючим органом з Реєстру.

Підстави для виключення неприбуткової організації з Реєстру визначено п. 16 Порядку № 440 та здійснюються на підставі рішення контролюючого органу.

Такими підставами можуть бути:

 • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. При цьому згідно з пп. 133.4.4  п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу якщо контролюючий орган встановить факт використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, такій організації, окрім виключення її з Реєстру, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення, нараховуються податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу;
 • розподіл доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • невідповідність установчих документів неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу;
 • затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
 • ініціатива неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається їй у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Нагадаємо, що пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’я­зання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру Порядком № 440 не передбачено обов’язку з повернення такою організацією до контролюючого органу оригіналу рішення про внесення її до Реєстру

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості (п. 17 Порядку № 440).

Додатки до Порядку

Форма реєстраційної заяви 1-РН — додаток 1 до Порядку № 440.Нова форма реєстраційної заяви 1-РН суттєво скорочена та містить мінімальний набір даних про неприбуткову організацію, що дає змогу значно скоротити час на її заповнення.

На відміну від форми, встановленої Положенням № 37, Порядок № 440 не потребує заповнення таких даних:

 • види діяльності за КВЕД;
 • відомості про державну реєстрацію;
 • відомості про банківські рахунки;
 • місцезнаходження неприбуткової установи (організації);
 • відомості про засновників — юридичних осіб та фізичних осіб.Водночас реєстраційну форму доповнено новими даними, а саме необхідно зазначати код згідно з ЄДРПОУ та найменування організації вищого рівня;
 • додано поле «Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», що передбачає зазначення відповідної відмітки.

Форма рішення, яке приймається контролюючим органом, — додаток 2 до Порядку.

Нова форма рішення передбачає зазначення у відповідному полі типу прийнятого контролюючим органом рішення, а саме про:

 • включення;
 • повторне включення;
 • виключення;
 • відмову у включенні;
 • зміну ознаки неприбутковості;
 • присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Зазначимо, що форму рішення доповнено додатковими відомостями, що дає можливість збереження необхідної інформації про неприбуткову організацію щодо перебування її у Реєстрі, зокрема:

 • дата присвоєння ознаки неприбутковості;
 • дата скасування ознаки неприбутковості;
 • дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 652 — Закон України від 17.07 2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій». Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Постанова 440 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».
Положення № 37 — наказ Мінфіну України від 24.01.2013 р. №  37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій»