НДС

Заробітну плату нараховано, але не виплачено

29.07.2016 / 15:30

Новоствореним підприємством вперше нараховано заробітну плату найманим працівникам починаючи з 16.05 2016 р. При цьому у зв’язку з фінансовими труднощами заробітну плату за червень у встановлений термін 30.06.2016 р. працівникам не виплачено, її виплату заплановано після 15 серпня з одночасним перерахуванням податку та збору до бюджету.
Як відобразити в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) несплачену заробітну плату та неперерахований податок щодо працівників, читайте в цій статті.

СИТУАЦІЯ
Степаненко Л. Д. нараховано:
заробітну плату за травень — 1950 грн., утримано податку — 351 грн., військового збору — 29,3 грн. Виплату проведено 31.05.2016 р.;
заробітну плату за червень — 3250 грн., утримано податку — 585 грн., військового збору — 48,75 грн., але не виплачено та податок зі збором не перераховано.

Платник податків зобов’язаний виконувати обов’язки, передбачені Податковим кодексом, іншими законами України, у тому числі сплачувати податки та збори за місцем перебування на податковому обліку в органі доходів і зборів на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України в розрізі територіально-адміністративних одиниць України.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено ст. 168 Податкового кодексу, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу.

Статтею 64 цього Кодексу визначено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

При цьому якщо оподаткований дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Тобто виходячи з наведених норм законодавства податковий агент у даному випадку зобов’язаний здійснити перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за червень до 01.08.2016 р. Перерахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору 15.08.2016 р. буде порушенням норм законодавства, за яке передбачено відповідальність відповідно до статей 127 та 129 Податкового кодексу.

Також зазначимо, що податковий агент відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу зобов’язаний подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу.

Порядком № 4 передбачено надання уточнюючого податкового розрахунку (форма № 1ДФ).

Відповідно до п. 2.2 Порядку № 4 визначено, що податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Податковий агент у графі 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І податкового розрахунку (форма № 1ДФ) має відобразити (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4.

Отже, у разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» розділу I відображається сума фактично виплаченого доходу платника податку податковим агентом. В останньому рядку цього розділу зазначаються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу — за графою 3, нарахованого податку — за графою 4а, перерахованого податку — за графою 4.

Таким чином, щодо найманого працівника у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за II квартал 2016 р. відображається:

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 5200,0 грн., у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 1950,0 грн., у графі 4а «Сума нарахованого податку» — 936,0 грн., у графі 4 «Сума перерахованого податку» — 351,0 грн. з ознакою доходу «101».

У розділі II:

у графі  3а «Сума нарахованого доходу» — 5200,0 грн., у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 1950,0 грн., у графі 4а «Сума нарахованого військового збору»  — 78,05 грн., у графі 4 «Сума перерахованого військового збору» — 29,3 грн.

Водночас у графі 6 «Дата прийняття на роботу» необхідно зазначити дату 16.05.2016 р.

Крім того, у разі виплати заробітної плати у серпні 2016 р. (за червень) податковий агент зобов’язаний відобразити цю виплату (у графі  3) та перерахований податок на доходи фізичних осіб (у графі 4) і військовий збір (розділ IІ) у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ІІІ квартал 2016 р.

Приклад

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4