Таможенное дело

Митне оформлення товарів у режимі транзит

29.07.2016 / 15:51

З огляду на стрімке збільшення обсягів транснаціональних перевезень, зумовлене інтеграційними процесами, в яких бере участь Україна, транспортні коридори перетворюються на один із найважливіших чинників сучасної геополітики. Так, під час глобалізації світової економіки пріоритетним для будь-якої держави є створення ефективної системи транзитних коридорів.
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється згідно з митними режимами. Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товар, за умов дотримання вимог щодо такого режиму та в порядку, встановленому чинним законодавством. Митний режим обумовлює порядок переміщення товарів і транспортних засобів, визначає їх статус, встановлює межі прав фізичних і юридичних осіб із розпорядження товарами і транспортними засобами, що знаходяться в їх володінні та ввезені на територію України, з наступним вивезенням за її межі.
Принципи адміністративного регулювання переміщення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення через митну територію України ґрунтуються на застосуванні митного режиму «транзит».
Про особливості здійснення митного оформлення товарів суб‘єктів ЗЕД у режимі «транзит» йтиметься у цій статті.

Відповідно до ст. 90 Митного кодексу транзит — це митний режим, згідно з яким товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в ме­жах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як прохідний або внутрішній транзит, або каботаж.

Прохідним транзитом переміщуються товари від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (у тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України).

Внутрішнім транзитом, або каботажем, переміщуються товари:

  • від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митниці ДФС, розташованій на митній території України;
  • від митниці ДФС, розташованій на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;
  • від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, у тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;
  • від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митниці ДФС, розташованій на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.

Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до таких, що перебувають на митній території України.

У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх митного статусу. Також у митний режим транзиту можуть бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та/або транзиту через митну територію України.

Декларування

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених Митним кодексом.

Для декларування у митний режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом транспорту, крім випадків, визначених ст. 94 Митного кодексу, використовується митна декларація (у тому числі попередня митна декларація).

У разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для декларування товарів, що не є підакцизними, залежно від виду транспорту замість митної декларації може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading).

Для декларування товарів, що не є підакцизними, замість митної декларації залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦІМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR).

Незалежно від виду транспорту для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення може використовуватися книжка А.Т.А. або книжка CPD.

У випадках, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами.

Для поміщення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

подати митниці ДФС митну декларацію (документ, який відповідно до ст. 94 Митного кодексу використовується замість митної декларації), товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару;

у випадках, визначених законодавством, надати митниці ДФС дозвільний документ на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами.

Особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму у випадках ввезення на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів, перелік яких затверджено постановою № 461, повинна забезпечити обов’язкову сплату митним органам митних платежів.

(Детально про способи забезпечення сплати митних платежів йшлося у «Віснику» № 25/2016)

Засоби забезпечення ідентифікації

З метою забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби забезпечення ідентифікації.

Забезпечення ідентифікації здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів, транспортних засобів комерційного призначення, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо. При цьому накладення одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток на транспортні засоби комерційного призначення може здійснюватися без проведення митного огляду товарів, що переміщуються зазначеними транспортними засобами через митний кордон України, про що робиться відповідна відмітка в товаросупровідних документах.

Крім вищезазначених засобів для забезпечення ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть використовуватися маркування, у тому числі у вигляді мікро- або інших електронних пристроїв, або серійні номери, проставлені на товарах або їх частинах виробником, інші комерційні способи ідентифікації, які дають змогу однозначно ідентифікувати товари.

До тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак, не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, мають перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання, не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту, бути доставленими до митниці призначення до закінчення визначеного строку та мати неушкоджені засоби забезпечення ідентифікації у разі їх застосування.

За умови забезпечення ідентифікації товарів, що переміщуються у режимі транзиту, та дотримання інших вимог, встановлених Митним кодексом, допускається перевезення зазначених товарів транспортним засобом, який здійснює перевезення в межах митної території України товарів, які не перебувають під митним контролем.

Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим транзиту, можуть піддаватися операціям з технічного обслуговування та ремонту, потреба в яких виникла під час перебування їх на митній території України.

Строки транзитних перевезень

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, мають бути доставленими до митниці призначення до закінчення визначеного строку.

До зазначених строків не включаються:

  • випадки, коли під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути до митниці призначення. При цьому перевізник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання й терміново повідомити найближчу митницю ДФС про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортного засобу;
  • час зберігання товарів під митним контро­лем (за умови інформування митниці ДФС, яка контролює їх переміщення);
  • час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами за умови інформування митниці ДФС, яка контролює переміщення цих товарів.

Схема

Перевантаження товарів

Перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту, з одного транспортного засобу на інший допускається з дозволу митниці ДФС, у зоні діяльності якої проводиться перевантаження.

Якщо перевантаження може бути здійснене без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, таке перевантаження допускається без дозволу, але з попереднім інформуванням митниці ДФС.

Проведення угрупування пакувальних місць, зміна упаковки, маркування, сортування, а також ремонт та заміна пошкодженої упаковки здійснюються з дозволу митниці ДФС.

Для отримання дозволу митниці ДФС особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, подається тільки товарно-транспортний документ на перевезення товару. У разі відмови у наданні дозволу митниця ДФС зобов’язана невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася з проханням надати дозвіл, про причини і підстави такої відмови.

Під час переміщення товарів у митному режимі транзиту дозволяється здійснення заміни моторного транспортного засобу з попереднім інформуванням митниці призначення про причини такої заміни, якщо така заміна не потребує перевантаження товарів.

При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, норми глави 17 Митного кодексу застосовуються з моменту початку переміщення зазначених товарів з митниці відправлення і до моменту пред’явлення їх митниці призначення.

Каботажні перевезення

Каботажем можуть перевозитись українські та іноземні товари шляхом завантаження їх на морське (річкове) судно в одному пункті на митній території України і транспортування в інший пункт території України, де здійснюватиметься їх вивантаження. При цьому товари, ввезені на митну територію України морським (річковим) судном, допускаються до каботажного перевезення між митницями ДФС або в межах зони діяльності однієї митниці ДФС після їх перевантаження на інше морське (річкове) судно, що ходить під прапором України, або за умови отримання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту,  — на іноземне судно. Іноземні товари перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу.

Каботажні перевезення іноземних товарів на борту морського (річкового) судна разом з українськими товарами здійснюються за умови їх надійної ідентифікації. Якщо забезпечення надійної ідентифікації товарів неможливе, українські товари розміщуються на борту судна окремо від іноземних товарів.

Навантаження на судна товарів, що перевозяться каботажем, та їх вивантаження з цих суден здійснюються в морських (річкових) портах за місцем розташування митниць ДФС. Дозволи на навантаження та/або вивантаження товарів надаються митницями ДФС невідкладно після отримання відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу митниці ДФС зобов’язані невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини та підстави такої відмови.

У разі одночасного каботажного перевезення іноземних та українських товарів митниця ДФС дозволяє навантаження або вивантаження українських товарів у найкоротший строк після прибуття судна в місце завантаження або розвантаження. За письмовим зверненням власника товарів, що переміщуються каботажем, чи уповноваженої ним особи митниця ДФС дозволяє здійснити під контролем посадових осіб цього органу та на умовах, визначених Митним кодексом, навантаження та/або вивантаження зазначених товарів в іншому пункті, ніж це було спочатку заплановано, у тому числі поза місцем розташування митниці ДФС, а також поза робочим часом, встановленим для митниці ДФС, зі справлянням відповідної плати, передбаченої цим Кодексом.

Якщо судно, що здійснює каботажне перевезення товарів, внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного конт­ролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митниць ДФС. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та інформування митниць ДФС. При цьому товари продовжують перебувати в каботажі.

Для каботажного перевезення товарів митниці ДФС подається документ, що містить перелік товарів, призначених для такого перевезення, відомості про судно, що здійснюватиме таке перевезення, а також назву українського порту або портів, де має здійснюватися вивантаження зазначених товарів. Цей документ після виконання митних формальностей є підставою для здійснення одного каботажного перевезення зазначених у ньому товарів. Митниця ДФС, що виконала митні формальності, повідомляє про це митницю призначення. При вивантаженні товарів у пункті призначення митниці ДФС подається перелік товарів, що підлягають вивантаженню в цьому пункті.

У випадку коли судно регулярно здійснює каботажні перевезення ідентичних товарів між одними й тими самими пунктами, вищезазначений документ є підставою для здійснення перевезень протягом визначеного перевізником та погодженого митницею ДФС строку. Митниця ДФС, що виконала митні формальності, повідомляє про це митницю призначення. У такому випадку перед навантаженням товарів на судно митниці ДФС подається тільки перелік цих товарів, а при вивантаженні — тільки перелік товарів, що вивантажуються.

Завершення митного режиму транзиту

Митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митниці призначення.

При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.

При ввезенні товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим митний режим транзиту завершується фактичним доставленням товарів до митниці призначення.

Митний режим транзиту також завершується поміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інший митний режим при дотриманні вимог, встановлених Митним кодексом.

Для завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку доставки митниці призначення мають бути представлені товари, поміщені у митний режим транзиту, та митна декларація або інший документ.

Митниця призначення після представлення товарів, поміщених у митний режим транзиту, та митної декларації або іншого документа, визначеного ст. 94 Митного кодексу, перевіряє дотримання вимог, встановлених законодавством України з питань державної митної справи до переміщення товарів у митному режимі транзиту, та виконує митні формальності, необхідні для завершення митного режиму транзиту.

Українські товари, що переміщувалися у митному режимі транзиту між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митницею ДФС, розташованій на території України, зайнятій сушею, випускаються з-під митного конт­ролю після фактичного доставлення цих товарів до зазначеного органу.

Митний режим транзиту також припиняється у разі конфіскації товарів, їх повної втрати внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У разі припинення митного режиму транзиту вивезення товарів за межі митної території України не вимагається, а гарантії підлягають поверненню (вивільненню).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Постанова № 461 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів»