Акциз

Реалізація пального за участю посередників

22.07.2016 / 10:13

При здійсненні посередницької діяльності у торгівлі пальним на користь третіх осіб з використанням номерів мобільних телефонів за допомогою коду підтвердження та при продажу талонів (пластикових карт) на пальне у суб’єктів господарювання виникають запитання щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та визначення об’єкта оподаткування акцизним податком з реалізації пального. Для розгляду цих питань необхідно насамперед визначити наявність таких елементів податку, які згідно з підпунктами 7.1.1 та 7.1.2 п. 7.1 ст. 7 Податкового кодексу є обов’язковими під час його встановлення. Зокрема, це платник податку та об’єкт оподаткування.

Реєстрація платником акцизного податку

Щодо реалізації пального всіма суб’єктами господарювання слід зазначити, що згідно з абзацом другим пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника.

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 зазначеного Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Щодо реалізації пального суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі слід зазначити, що відповідно до абзацу третього пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з автозаправної та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Визначення таких понять, як «автозаправна станція» та «автомобільна газозаправна станція» передбачено:

  • п. 1.2 Інструкції № 376, згідно з яким автозаправна станція — це комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту);
  • п. 2.1 Правил № 285, відповідно до якого автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція) — це комплекс, призначений для заправки газобалонних установок автомобілів зріджених вуглеводневих газів.

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (самостійно оператором або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри) (пункти 34 та 35 Правил № 1442).

Згідно з пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Об’єкт оподаткування акцизним податком

Об’єктом оподаткування акцизним податком при реалізації пального згідно з пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

  • отримані від інших платників акцизного податку, що підтверд­жені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН);
  • ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
  • вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування згідно з пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Відповідно до пп. 213.1.9 зазначеного пункту операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є об’єктом оподаткування акцизним податком.

Розглянемо застосування зазначених норм Податкового кодексу на прикладах.

Приклад 1

Посередницька діяльність у торгівлі пальним на користь третіх осіб здійснюється з використанням номерів мобільних телефонів за допомогою коду підтвердження.

Фактичне відвантаження пального споживачу здійснюється не суб’єктом господарювання, який здійснює посередницьку діяльність (далі — посередник), а автозаправною станцією (далі — продавець).

При цьому відповідно до умов договору продавець продає, а посередник купує пальне на користь третіх осіб — фізичних осіб (споживачів) для забезпечення та обслуговування автотранспортних засобів з використанням номерів мобільних телефонів через автозаправні станції продавця. Водночас продавець зобов’язаний відпускати пальне будь-якій особі (споживачу), що надає номер мобільного телефону та передає оператору автозаправної станції код підтвердження.

Таким чином, саме продавець підлягає обов’язковій реєстрації як платник акцизного податку з реалізації пального контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців та як платник акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів у встановленому порядку.

Приклад 2

Суб’єкт господарювання (далі — посередник) здійснює продаж талонів (пластикових карт) на пальне без передачі (відпуску, відвантаження) пального або фізичного відпуску пального з автозаправної та/або автомобільної газозаправної станції. Посередник не здійснює операцій з фізичного отримання, відпуску та транспортування пального і не має при цьому власних автозаправних станцій, місць зберігання пального та інших об’єктів, з яких може здійснюватися реалізація пального.

Автозаправна станція (далі — продавець) відповідно до умов укладеного з посередником (продавцем талонів (пластикових карт) на пальне) договору здійснює фізичний відпуск пального споживачу (заправлення його автомобіля) при наданні таким споживачем талона (пластикової карти).

Як і в попередньому прикладі, обов’язковій реєстрації як платник акцизного податку з реалізації пального та як платник акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів підлягає продавець, тобто особа, яка здійснює реалізацію пального (фізичний відпуск пального споживачу).

Таким чином, у вищенаведених ситу­аціях суб’єкт господарювання (посередник) не здійснює операції з реалізації пального у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, тобто операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального або фізичний відпуск пального з автозаправної та/або автомобільної газозаправної станції, тому такий посередник не є платником акцизного податку з реалізації пального та з роздрібного продажу підакцизних товарів (пального) і, відповідно, обов’язок реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального та з роздрібного продажу підакцизних товарів у нього відсутній.

Слід також зазначити, що продавець пального у разі здійснення фізичного відпуску споживачу пального з автозаправної та/або автомобільної газозаправної станції (заправлення автомобілів споживача) зобов’язаний згідно з пунктами 231.1 та 231.3 ст. 231 Податкового кодексу скласти в електронній формі акцизну накладну (в день проведення відпуску пального) та зареєструвати її в ЄРАН.

При цьому в акцизній накладній, яка не надається отримувачу пального або складена за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься згідно з п. 6 розділу ІІ Порядку № 218 умовний код «1000000000».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 218 — Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218. Правила № 285 — Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 р. № 285. Правила № 1442 — Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1442. Інструкція № 376 — Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затверджена наказом МНС України від 06.12.2005 р. № 376