НДФЛ

Нотаріус —  податковий агент

11.11.2016 / 16:48

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Нотаріальна діяльність є необхідним елементом та невід’ємною частиною в ланцюгу юридичних дій та процедур, що здійснюються системно у всіх напрямах правової практики. Про те, чи зобов’язана фізична особа, яка здійснює приватну нотаріальну діяльність, виступати податковим агентом при посвідченні договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна (а також при видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідченні договорів дарування) та яку звітність у такому випадку вона повинна подати до податкового органу, читайте в цьому матеріалі. Крім того, розглянемо на умовному прикладі, як правильно заповнювати розрахунок за формою № 1ДФ та яку відповідальність передбачено за неподання податкової звітності.

Звітність

Фізична особа, яка здійснює приватну нотаріальну діяльність, повинна виконувати свій обов’язок щодо щоквартального подання звітності та надання інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва (включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого податку) до конт­ролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця при вчиненні таких нотаріальних дій:

  • посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміні) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору;
  • видачі свідоцтв про право на спадщину;
  • посвідченні договорів дарування.

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу).

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок його заповнення та подання податковими агентами затверджено наказом № 4 (далі — Порядок № 4).

Строки подання

Відповідно до п. 2.1 розділу ІІ Порядку № 4 податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Слід зазначити, що податковий розрахунок подається незалежно від того, чи виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду (п. 2.2 розділу ІІ Порядку № 4).

Отже, при вчиненні вищезазначених нотаріальних дій приватний нотаріус зобов’язаний надавати інформацію контролюючим органам шляхом заповнення граф 1, 2, 3а, 4 та 5 податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Приклад

Приватний нотаріус посвідчує договір купівлі-продажу квартири, яка була у володінні громадянина України менше ніж три роки. Згідно з договором купівлі-продажу вартість квартири становила 520 000 грн. Отже, податковий розрахунок за формою № 1ДФ в цьому випадку приватний нотаріус повинен подати до контролюючого органу в такому вигляді:

 

У зазначених графах відображаються: порядковий номер, ре­єстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), інформація про яку надається в податковому розрахунку, сума нарахованого доходу, сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб (у випадках, передбачених Податковим кодексом), ознака доходу згідно з довідником ознак доходів.

Інші податкові агенти

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які згідно із цим Кодексом мають статус податкових агентів, також зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності щодо зазначених питань не допускається.

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.

Таким чином, зобов’язання нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення обов’язків, установлених Податковим кодексом, поширюється лише на осіб, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів.

Відповідальність за неподання звітності

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку передбачено п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, а саме: неподання, подання з порушенням установлених строків, подання у неповному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн.

Водночас інформація, яку повинен подавати приватний нотаріус до контролюючого органу, не є податковою звітністю в розумінні глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу, відтак підстави для застосування відповідальності, передбаченої п. 119.2 ст. 119 цього Кодексу, відсутні.

Отже, при нотаріальному посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, видачі свідоцтв про право на спадщину та/або нотаріальному посвідченні договорів дарування приватний нотаріус повинен щокварталу подавати до контролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця податковий розрахунок за формою № 1ДФ у строки, встановлені для податкового кварталу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»

«Горячие линии»

Дата: 3 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42