НДФЛ

Корпоративні права у дарунок

21.11.2016 / 10:54

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
Про те, як оподатковується отриманий у 2016 р. фізичною особою дохід у результаті прийняття нею у дарунок
(у зв’язку зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи) корпоративних прав від іншої фізичної особи, яка не є членом сім’ї обдаровуваного першого ступеня споріднення, йтиметься в цій статті.

Правове регулювання договору дарування регламентовано статтями 717 — 727 Цивільного кодексу.

Статтею 717 цього Кодексу визначено, що за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

При цьому п. 5 ст. 89 Цивільного кодексу передбачено, що зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Загальні аспекти

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, регулюються Законом про держреєстрацію.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, пов’язаних зі зміною складу її засновників (учасників), згідно із Законом про держреєстрацію подаються, зокрема, такі документи: примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Згідно з Цивільним кодексом дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Форму договору дарування встановлено ст. 719 Цивільного кодексу, згідно з п. 3 якої договір дарування майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.

Оподаткування майнових прав

Дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна у ме­жах, що оподатковується згідно з розділом ІV Податкового кодексу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 Податкового кодексу, згідно із п. 174.6 якої кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

З метою оподаткування до об’єктів спадщини платника податку згідно з Податковим кодексом віднесено, зокрема, об’єкти комерційної власності, а саме цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право тощо.

Відповідно до пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 цього Кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, — 5 %.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Крім того, відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з цим Кодексом включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV цього Кодексу. Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування.

Отже, у разі безоплатного отримання фізичною особою від іншої фізичної особи, яка не є членом сім’ї обдаровуваного першого ступеня споріднення, у дарунок корпоративних прав вартість отриманих корпоративних прав є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 % об’єкта оподаткування. У разі якщо податок на доходи фізичних осіб та військовий збір платником податку не було сплачено при нотаріальному посвідченні договору дарування, такий платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію та сплатити відповідні податкові зобов’язання у встановлені Податковим кодексом терміни.

Подання декларації

Платник податку, що отримує дохід від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу).

Податкова декларація платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу. Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею декларації (п. 179.7 ст. 179 Кодексу).

Водночас згідно з п. 179.2 цієї статті обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок.

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

«Горячие линии»

Дата: 31 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42