Другие налоги

Нововведення в оптовій торгівлі алкоголем

21.11.2016 / 11:11

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюно­вих виробів на території України визначено Законом № 481.

Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

Законом № 1534 внесено низку змін до Закону № 481, які набрали чинності з 13.10.2016 р., щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного (не придбаного) виноматеріалу.

Прийняття Закону № 1534 є суттєвим кроком для створення сприятливого законодавчого поля у сфері започаткування діяльності на ринку нових підприємств з невеликими обсягами виробництва терруарних вин (вина місцевості), плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв із власної (не придбаної) сировини. Прийняття зазначеного Закону також сприятиме стабільному розвитку галузі виноробства, виробництва сидру, перрі, напоїв медових та вин плодово-ягідних (без додання спирту) та підвищенню конкурентоспроможності підприємств, поліпшенню їх фінансового стану.

Про зазначені зміни йтиметься у цій статті.

Нові визначення

Змінами доповнено ст. 1 Закону № 481 низкою визначень, а саме:

виноматеріали — продукти первинної переробки винограду, плодів та ягід, розчину натурального бджолиного меду, призначені для виробництва алкогольної продукції;

виноматеріали виноградні — виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин виноградних та іншої виноробної продукції;

виноматеріали плодово-ягідні — виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки плодів та ягід, призначені для виробництва вин плодово-ягідних та іншої алкогольної плодово-ягідної продукції;

виноматеріали медові — виноматеріали, отримані шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматеріалах плодово-ягідних, призначені для виробництва вин медових та іншої алкогольної продукції з меду;

вино виноградне — вино, вироблене з винограду, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого;

вино плодово-ягідне — вино, вироблене з плодів та ягід, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених плодів та ягід або свіжовід­жатого соку, а в разі виготовлення вин плодово-ягідних кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого;

напої медові — напої, вироблені з натурального бджолиного меду, міцність яких набувається в результаті спиртового бродіння розчину натурального бджолиного меду, а в разі виготовлення напоїв ­медових кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого.

Оптова торгівля без ліцензії

Однозначно суттєвим нововведенням Закону є те, що суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Ліцензія на виробництво або імпорт підакцизних товарів

Статтею 15 Закону № 481 передбачено, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв (крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва) або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції суб’єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Фінансові санкції

Причини застосування фінансових санкцій

Розмір штрафу згідно зі ст. 17 Закону № 481

Виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії

200 % вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менш 85 000 грн

Виробництво алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового)

200 % вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15 000 грн

Оптова (включаючи імпорт та експорт) і роздрібна торгівля спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених Законом № 481)

200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 грн

Роздрібна торгівля алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії

200 % вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції,
але не менше 10 000 грн

Сплата сум акцизного податку та ПДВ шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями,
в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами

У розмірі вартості відвантаженої продукції

Порушення вимог ст. 153 Закону № 481

6 800 грн

Зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру

100 % вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17 000 грн

Використання спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений Законом № 481

200 % вартості спирту, але не менше 17 000 грн

Оптова або роздрібна торгівля коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої

100 % вартості отриманої партії товару, розрахованої
виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 грн

Виробництво, зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку

200 % вартості товару, але не менше 17 000 грн

Вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску

200 % вартості вивезеної або транспортованої продукції,
але не менше 15 000 грн

Неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії

У розмірі 17 000 грн

Розлив алкогольних напоїв у тару, не передбачену ст. 11 Закону № 481

200 % вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000 грн

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Закон № 1534 — Закон України від 20.09.2016 р. № 1534-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного (не придбаного) виноматеріалу»