Социальное страхование

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах

21.11.2016 / 11:57

Кожна жінка, яка готується стати мамою, має право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Розмір цієї допомоги залежить від багатьох факторів. Про механізм розрахунку допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежень йтиметься у цій статті.

Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку № 1266.

Середньоденна заробітна плата для призначення допомоги обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непраце­здатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Відповідно до частини першої ст. 26 Закону про соціальне страхування допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Водночас сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

При цьому середньоденна заробітна плата (дохід) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Крім того, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше ніж шість місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку допомоги по вагітності та пологах  виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку (п. 29 Порядку № 1266).

У разі коли середня заробітна плата (дохід) обчислюється з розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Зазначимо, що внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних днів у повних місяцях відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які містять 31 календарний день, сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, двократного розміру мінімальної заробітної плати, перевищуватиме верхню межу зазначених обмежувальних показників. А у місяцях з кількістю календарних днів 30 (28 або 29 — у лютому) сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з розміру мінімальної заробітної плати, буде меншою за цей розмір, встановлений на час настання страхового випадку.

Тому якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є більшою, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску і двократний розмір мінімальної заробітної плати, то необхідно здійснити у цьому місяці обмеження до зазначених показників та зменшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах. А якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то потрібно здійснити у цьому місяці доплату до суми мінімальної зарплати та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Звертаємо увагу, що зазначені обмеження можуть застосовуватись як у разі повної зайнятості, так і у разі неповної зайнятості застрахованої особи.

Розглянемо це на умовних прикладах.

Приклад 1

Жінку прийнято на роботу 04.07.2016 р. (це її перше місце роботи). На підставі листка непрацездатності їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 31.10.2016 р. по 05.03.2017 р. (126 календарних днів).
Середня заробітна плата визначається з розміру мінімальної заробітної плати, а саме: 1 450 : 30,44 = 47,63 грн.

Визначимо суму допомоги по вагітності та пологах (табл.):

Місяці відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами

Дні, що підлягають
оплаті

Нарахована сума допомоги
(грн)

Сума страхової виплати з урахуванням доплати до мінімальної заробітної плати (грн)

Жовтень 2016 р.

1

47,63

47,63

Листопад 2016 р.

30

1 428,90

(30 × 47,63)

1 450

(1 428,90 + 21,10)

Грудень 2016 р.

31

1 476,53

(31 × 47,63)

1 476,53

 

Січень 2017 р.

31

1 476,53

(31 × 47,63)

1 476,53

 

Лютий 2017 р.

28

1 333,64

(28 × 47,63)

1 450

(1 333,64 + 116,36)

Березень 2017 р.

5

238,15

(5 × 47,63)

238,15

 

Усього

126

6 001,38

6 138,84

Приклад 2

Жінку прийнято на роботу 06.06.2016 р. (це її перше місце роботи). На підставі листка непрацездатності їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 20.10.2016 р. по 22.02.2017 р. (126 календарних днів). Розмір фактично виплаченої заробітної плати за розрахунковий період липень — вересень 2016 р. становить 17 280 грн.

Визначимо середньоденну заробітну плату: 17 280 грн : 92 к. дн. = 187,83 грн.

Визначимо середньоденну заробітну плату виходячи з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку: 2 900 грн : 30,44 = 95,27 грн.

Оскільки 187,83 грн більше 95,27 грн, то допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньоденної заробітної плати, обчисленої із двократного розміру мінімальної заробітної плати, тобто 95,27 грн.

Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становитиме: 95,27 грн × 126 к. дн. = 12 004,02 грн.

Слід врахувати, що нарахована сума допомоги по вагітності та пологах у повних місяцях відпустки, у яких є 31 календарний день (грудень 2016 р. та січень 2017 р.), буде більшою від двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (2 900 грн).

Різниця між нарахованою та належною сумою допомоги по вагітності та пологах у грудні 2016 р. та січні 2017 р. становитиме: ((95,27 грн × 31 к. дн.) – 2 900 грн) = 53,37 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежень становитиме: 12 004,02 грн  – (53,37 грн × 2) = 11 897,28 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266