ЕСВ

Виправляємо помилку щодо ставки ЄСВ

28.11.2016 / 11:18

СИТУАЦІЯ

Працівнику підприємства встановлено інвалідність з 12.09.2016 р. Однак довідку до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (далі — довідка МСЕК) він надав лише 19.09.2016 р. При цьому підприємством було помилково нараховано єдиний внесок у вересні на лікарняний за серпень (17 календарних днів) — 2 250 грн за ставкою 8,41 %. Крім того, за такою самою ставкою нараховано єдиний внесок на лікарняний за 11 календарних днів вересня за дні хвороби до встановлення групи інвалідності — 1 300 грн та заробітну плату за відпрацьовані дні вересня — 1 700 грн. Єдиний внесок, нарахований на лікарняний за серпень,  становив 189,22 грн, на лікарняний за вересень — 109,33 грн.

Частиною 13 ст. 8 Закону про ЄСВ та п. 5 розділу ІІІ Інструкції № 449 визначено, що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється відповідно до Закону про ЄСВ у розмірі 8,41 % суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці, й суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами для працюючих інвалідів.

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності відповідно до абзацу другого п. 7 розділу ІІІ Інструкції № 449 є копія довідки МСЕК, завірення якої здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, зазначеними в абзацах другому, п’ятому — сьомому пп. 1 п. 1 розділу II цієї Інструкції.

Нарахування єдиного внеску у розмірах, визначених пунктами 5 — 7 розділу ІІІ Інструкції № 449, здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки МСЕК, та закінчується датою припинення інвалідності (абзац третій п. 7 розділу ІІІ зазначеної Інструкції).

Довідка МСЕК є первинним документом щодо встановлення групи інвалідності, тому використання інших вторинних документів, які видаються на підставі цієї довідки, є недоцільним.

Згідно з частиною другою ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

У разі відсутності довідки МСЕК на момент обчислення єдиного внеску немає підстави для нарахування роботодавцем єдиного внеску в розмірі 8,41 %.

Таким чином, нарахування роботодавцем єдиного внеску в розмірі 8,41 % на заробітну плату працівників такої категорії здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством вищезазначеної довідки.

Лікарняні за дні хвороби у серпні та вересні працівнику нараховано за період до встановлення йому групи інвалідності. Слід зауважити, що до дати отримання копії довідки МСЕК та її завірення, а також з дати припинення інвалідності роботодавець повинен нараховувати єдиний внесок на заробітну плату працівника за ставкою 22 %.

Визначимо суму єдиного внеску, яку необхідно було нарахувати на лікарняний за серпень: 2 250,00 грн х 22 % = 495,00 грн; за вересень: 1 300 грн х 22 % = 286,00 грн.

Відкоригуємо таблиці 1 і 6 звіту за формою № Д4.

Таблиця

Таблиця 1 звіту за формою № Д4 формується та подається страхувальниками, визначеними п. 1 розділу III цього Порядку. Таблиця заповнюється на підставі даних таблиці 6 цього звіту та призначена для формування страхувальниками, у тому числі тими, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу, у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці, що формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку № 435.

Тобто рядок 4 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + + р. 4.3)» та рядок 5 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3)» в таблиці 1 звіту за формою № Д4 формуються шляхом нарахування сум єдиного внеску на суми виплат нарахованої заробітної плати/доходу в межах максимальної величини, що зазначені в таблиці 6 цього звіту з урахуванням кодів типу нарахувань.

У рядку «Зміст помилки» зазначаються період, в якому виявлено помилку, та сума і вид виплати, на яку не нараховано та/або надміру нараховано єдиний внесок. За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Варто зазначити, що згідно з п. 16 розділу II Порядку №  435 відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту за формою № Д4 є страхувальник.

Таблиця

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Інструкція  № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42