Оплата труда

Середня зарплата для нарахування компенсації

28.11.2016 / 12:20

До виплат, що включаються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування компенсації, належать: основна заробітна плата (тарифна ставка, оклад), доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, винагорода за вислугу років та підсумками роботи за рік, індексація тощо, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, за час вимушеного прогулу тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (п. 3 Порядку № 100).
У цій статті розглянемо, чи включається допомога по вагітності та пологах до таких виплат, та як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку, якщо працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до ст. 20 Закону про соціальне страхування допомога по вагітності та пологах надається у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Статтею 25 цього Закону встановлено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ст. 31 Закону про соціальне страхування).

Отже, допомога по вагітності та пологах включається до виплат, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати з розрахункового періоду виключається час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково (п. 2 Порядку № 100). Зазначене стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Отже, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, коли до розрахункового періоду включається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП), та на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 2050 — Закон України від 19.10.2000 р. № 2050 «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078