Другие налоги

Експорт алкоголю комітентом

28.11.2016 / 12:27

Про те, чи потрібно комітенту відображати у звітності з підакцизних товарів продаж алкогольної продукції,  що  здійснюється за договором комісії, та отримувати ліцензію на її експорт, а також чи обов’язково комісіонеру отримувати ліцензії на експорт алкогольних напоїв і на право оптової торгівлі алкогольними напоями при здійсненні реалізації таких напоїв винятково на експорт, йтиметься у цій статті.

Коли ліцензія обов'язкова

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв (крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва) або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції суб’єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

При цьому слід зазначити, що комітенту (продавцю) не потрібно отримувати ліцензію на експорт у разі, якщо комітент — резидент України здійснює реалізацію (передачу) алкогольних напоїв за договором комісії комісіонеру — резиденту України на митній території України. Водночас комісіонеру потрібно отримувати ліцензію на експорт алкогольних напоїв у разі, якщо продаж алкогольної продукції здійснюється за межі митної території України.

Крім того, у разі якщо комісіонер не здійснює реалізацію алкогольних напоїв на митній території України, а реалізує таку продукцію винятково на експорт, отримання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями не обов’язкове.

Статтею 16 Закону № 481 встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, затвердженою наказом № 49.

Відображення у звітності

Згідно зі ст. 1011 Цивільного кодексу за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

При передачі алкогольної продукції за договором комісії комітент у графі 11 розділу І форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» (далі — Звіт за формою № 1-ОА) зобов’язаний відображати продаж алкогольної продукції, що здійснюється за договором комісії, де комітент і комісіонер — резиденти України, покупець — нерезидент України. Тобто для цілей оподаткування зазначена операція вважається продажем і підлягає оподаткуванню акцизним податком.

Підпунктом 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що реалізація підакцизних товарів (продукції) — будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Передача алкогольних напоїв за договором комісії є оптовою торгівлею такими напоями. Комітенту (продавцю) потрібно відображати цю операцію у графах 8 «Обсяги реалізації алкогольних напоїв у звітному місяці усього» та 10 «Обсяги реалізації алкогольних напоїв у звітному місяці у тому числі підприємствам оптової торгівлі» розділу І Звіту за формою № 1-ОА.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Наказ № 49 — наказ Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення»