Єдиный налог

Зміна системи оподаткування

28.11.2016 / 12:32

Фізичні особи — підприємці мають право самостійно обирати систему оподаткування. Крім того, такі суб’єкти господарювання мають право змінювати обрану систему. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої — третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 — 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пп. 298.1.4 зазначеного пункту суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Відповідно до п. 295.4 ст. 295 Податкового кодексу сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 цього Кодексу).

Іноді виникає ситуація, коли фізична особа — підприємець планує подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, але у неї змінюється податкова адреса, пов’язана зі зміною адміністративного району. Постає питання: до якого контролюючого органу їй слід подавати заяву?

Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) визначено п. 10.1 розділу Х Порядку № 1588.

Відповідно до п. 10.7 зазначеного Порядку протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місце­знаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою № 11‑ОПП (із заповненими I та II розділами).

Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основ­не місце обліку), про що вносить ­відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

Якщо до дати закінчення одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місце­знаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день закінчення такого строку (п. 10.8 розділу Х Порядку № 1588).

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка планує подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, але у неї відбулися зміни у податковій адресі, пов’язані зі зміною адміністративного району, повинна не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу подати заяву до контролюючого органу за місцем фактичного перебування на обліку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42