НДФЛ/ВС

Оподаткування дивідендів

02.12.2016 / 16:09

Статтею 116 Цивільного кодексу та ст. 10 Закону про госптовариства передбачено, що учасники госптовариства мають право у порядку, встановленому установчим документом такого товариства та законом, брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів. При цьому установчі документи повинні містити, зокрема, положення про порядок розподілу прибутків та збитків (ст. 4 Закону про госптовариства).
Про те, як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором дивіденди, отримані фізичними особами, йтиметься в цій статті.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб установлено розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном «пасивні доходи» для цілей розділу IV Податкового кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Будь-який резидент, що нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставками, визначеними підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу) ставку податку встановлено у розмірі 18 % (пп. 167.5.1 цього пункту).  

Для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування), ставку податку встановлено у розмірі 5 % (пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу).

Таким чином, дивіденди нараховані податковим агентом у 2016 р., оподатковуються за ставками, визначеними підпунктами 167.5.2 та 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 5 або 18 %, залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств.

Крім того, дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу), тобто оподатковуються за ставкою 18 %.

Водночас не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, який нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропор­цій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Зауважимо, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються дивіденди, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

При цьому ставка збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

ПДФО, ставка (залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств)

Військовий збір, ставка

18 %

Для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу)

1,5 % *

5 %

Для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

18 %

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

*Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про госптовариства — Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства»