Социальное страхование

Перерахунок пенсій з грудня 2016 року

12.12.2016 / 09:31

З 01.12.2016 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1 247 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено автоматичні перерахунки пенсій, в результаті яких відбулося збільшення розмірів виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

У разі якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

Отже, з грудня 2016 р. мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж перераховано, оскільки вони визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Державна адресна допомога

Постановою № 265 встановлено, що у разі коли щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї 100 %, на двох — 120 %, на трьох і більше — 150 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Отже, державну адресну допомогу до пенсій інвалідів та отримувачам пенсій у зв’язку з втратою годувальника перераховано виходячи із 1 247 грн.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону про пенсійне страхування пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника;
  • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 % пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становлять:

1247 грн (1247 грн × 100 %);

1496,40 грн (1247 грн × 120 %);

1870,50 грн (1247 грн ×150 %).

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому з грудня 2016 р. це — 2 494 грн (1 247 грн × 2).

Розмір щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внас­лідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім’ї становить 1 247 грн.

Мінімальні пенсії шахтарів

Із нового розміру прожиткового мінімуму перераховано і мінімальний розмір пенсії шахтарів.

Якщо шахтар (за наявності шахтарського стажу 15 років у чоловіків та 7,5 років у жінок) отримує пенсію по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи профза­хворювання, то незалежно від того, чи працює він, з грудня 2016 р. він отримає перерахунок пенсії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а саме — 3 741 грн (1 247 грн × 3).

Якщо шахтар отримує пенсію на пільгових умовах, обчислену за нормами Закону про пенсійне страхування, то під перерахунок підпали лише ті шахтарі, які не працюють.

Водночас у разі подальшого звільнення з роботи та звернення до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсія перераховуватиметься з дня, що настає за днем звільнення.

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 247 грн), обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та у зв’язку з втратою годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону № 2262.

Також ст. 13 Закону про донорство передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 01.12.2016 р. становить 1 544 грн. Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з грудня поточного року — 154,40 грн.

Розглянемо на прикладах обчислення розміру пенсії різним категоріям пенсіонерів у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Приклад 1

Інвалід війни ІІ групи, 1934 року народження, отримав поранення у період Великої Вітчизняної війни у восьмирічному віці. Йому призначено пенсію по інвалідності за нормами Закону пенсійне страхування. Страховий стаж — 37 років 3 місяці. Коефіцієнт страхового стажу — 0,50288. Заробіток для обчислення пенсії — 2 072,38 грн.

Розмір пенсії до грудня 2016 р.

Розмір пенсії з грудня 2016 р.

2072,38 × 0,50288 = 1042,16 грн. — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 130 грн. — мінімальний розмір пенсії;

1 042,16 грн × 12 % = 125,06 грн — доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу;

1 042,16 грн × 25 % = 260,54 грн — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та заробіток згідно з постановою № 1381);

50 грн — цільова грошова допомога відповідно до Закону № 1603;

452 грн (1130 грн × 40 %) — підвищення згідно із Законом № 3551;

988,96 грн — щомісячна державна адресна допомога до 2 881,50 грн (у сумі, що не вистачає до 255 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, відповідно до постанови № 656);

100 грн — підвищення згідно з постановою № 327;

237,30 грн (1 130 грн × 21 %) — пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Загальний розмір пенсії — 3 218,80 грн
(1 130 грн + 125,06 грн + 260,54 грн + 50 грн + 452 грн + 863,90 грн + 100 грн + 237,30 грн).

2 072,38 × 0,50288 = 1 042,16 грн. — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 247 грн — мінімальний розмір пенсії;

1 042,16 грн × 12 % = 125,06 грн — доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу;

1 042,16 грн × 25 % = 260,54 грн — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та заробіток згідно з постановою № 1381);

50 грн — цільова грошова допомога  згідно із Законом № 1603;

498,80 грн (1247 грн × 40 %) — підвищення відповідно до Закону № 3551;

998,45 грн — щомісячна державна адресна допомога до 3 179,85 грн (у сумі, що не вистачає до 255 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, згідно з постановою № 656);

100 грн — підвищення відповідно до постанови № 327;

261,87 грн (1 247 грн × 21 %) — пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Загальний розмір пенсії після перерахунку — 3 541,72 грн
(1 247 грн + 125,06 грн + 260,54 грн + 50 грн + 498,80 грн + 998,45 грн + 100 грн + 261,87 грн).

Розмір пенсії збільшився на 322,92 грн (3 541,72 грн – 3 218,80 грн).

Приклад 2

Жінка з 2011 р. отримує пенсію за віком. Не працює. Має 21 рік страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу — 0,2835.
Заробіток для обчислення пенсії — 2 227,29 грн.

Розмір пенсії до грудня 2016 р.

Розмір пенсії з грудня 2016 р.

2 227,29 × 0,2835 = 631,44 грн — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 130 грн — мінімальний розмір пенсії;

631,44 грн × 1 % = 6,31 грн — доплата за понаднормовий стаж;

139,90 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону про донорство.

Розмір пенсії — 1 276,21 грн (1 130 грн + 6,31 грн + 139,9 грн).

2 227,29 × 0,2835 = 631,44 грн — розмір пенсії, визначений за ст. 27
Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, відповідно до ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 247 грн — мінімальний розмір пенсії;

631,44 грн × 1 % = 6,31 грн — доплата за понаднормовий стаж;

154,40 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону про донорство.

Розмір пенсії після перерахунку — 1 407,71 грн (1 247 грн + 6,31 грн + 154,40 грн).

Розмір пенсії збільшився на 131,50 грн (1 407,71 грн – 1 276,21 грн).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про донорство — Закон України від 23.06.95 р. № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 1603 — Закон України від 16.03.2004 р. № 1603-IV «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Постанова № 265 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян». Постанова № 327 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення». Постанова № 656 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій». Постанова № 1381 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»