Аналитика

Фінансова самодостатність регіонів

26.12.2016 / 10:00

Загальновідомо, що місцеві бюджети впливають на життєдіяльність та розвиток областей, а відтак — країни в цілому. Регіони завжди різнилися за рівнем соціально-економічного розвитку. Так, східні  промислові області домінували у наповненні держскарбниці, хоча водночас були і найбільшими «споживачами» бюджетних коштів.

Сьогодні області досить відрізняються за кількісними та якісними параметрами, що впливає на диференціацію розміру сплати податкових платежів кожною з них окремо.

Через скорочення промислового виробництва, відтік інвестиційного капіталу, нестійку експортну динаміку, зменшення обсягів будівництва, погіршення ситуації на ринку праці і загальне падіння рівня доходів населення, що спостерігалося упродовж 2014 — 2015 рр., регіони країни суттєво зменшили обсяг податкових надходжень. Однак сьогодні ситуація поступово стабілізується, про що свідчить офіційна статистика.

Так, протягом січня — жовтня 2016 р. до бюджетів усіх рівнів надійшло 407 534 584,64 тис. грн податків і зборів. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 35 %. Традиційно найбільшим джерелом наповнення державного бюджету були податок на доходи фізичних осіб та ПДВ, надходження яких за січень — грудень 2016 р. становили 110,3 млрд грн та 116,5 млрд грн відповідно, а їх частка зросла порівняно з січнем — жовт­нем 2015 р. на 39,5 та 35 %. Хоча обсяг внесків інших податків до державного бюджету є дещо меншим, проте спостерігалося суттєве зростання платежів із податку на прибуток — на 20,8 %, земельного податку — майже на 98 % та акцизного податку — на 44,3 %.

Окремої уваги заслуговує огляд рентної плати за користування надрами. Починаючи з другого півріччя 2014 р. Уряд України збільшив податкове навантаження (ставки рентних платежів) для компаній, що видобувають природний газ. Такі ініціативи призвели до скорочення сплат податку через зниження рівня видобутку; втрати стимулу проводити технічну модернізацію газових родовищ; скорочення інвестицій у розробку та буріння свердловин; «заморожування» проектів з видобутку природного газу, що спровокувало відтік капіталу; зменшення бурових робіт, що призвело до звільнення працівників, включаючи технічний персонал, оскільки у компаній знизилися доходи, що не давало змоги вчасно виконувати зобов’язання з виплати зарплат.

Наявність певних недоліків податкової політики зумовила наприкінці грудня 2015 р. внесення змін до податкового законодавства. Відповідно до Закону України від 25.12.2015 р. № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з січня 2016 р. до приватних компаній почали застосовуватися ставки рентних платежів за користування надрами, які діяли до підвищення. Натомість було продовжено застосування 70-відсоткової ставки цього податку до підприємств, що працюють за договорами про спільну діяльність.

Загалом у секторі бюджетного забезпечення регіонального розвитку в зазначений період усі регіони продемонстрували приріст по сплаті податків. Найбільший внесок було здійснено Офісом великих платників податків, тобто великими підприємствами (майже 177,5 млрд грн, або 43,5 % усіх податків та зборів), позаяк саме на доходах головних офісів великих податкових агентів тримається економічна система. Наступний платник — м. Київ, частка якого у загальних надходженнях становить 10,5 %. Далі йдуть Харківська область — 5,7 %, Дніпропетровська — 5,1, Полтавська — 4,7, Київська — 2,9, Львівська — 2,8 та Одеська — 2,7 %.

На сьогодні значно посилилася роль фінансів місцевого самоврядування. Система наповнення місцевих бюджетів, яка існувала до 2014 р., не могла забезпечити фінансову спроможність органів місцевого самоврядування, оскільки місцеві податки і збори не були достатнім джерелом наповнення місцевих бюджетів через їх не­знач­ний податковий потенціал. Загально­відомо, що місцеві бюджети впливають на життєдіяльність та розвиток не тільки регіонів, а і країни в цілому. Саме тому назріла потреба у здійсненні реформи податкової децентралізації, спрямованої на підвищення рівня наповнення місцевих бюджетів за­­для забез­­печення фінансування про­­грам соціально-економічного роз­­витку окремих територій.

Наприкінці 2014 р. в Україні почали відбуватися процеси децентралізації на місцевому рівні. Завдяки ухваленню низки законів та змін до Бюджетного та Податкового кодексів (Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закон України від 26.11.2015 р. № 837-VIII «Про внесення змін до Бюджет­ного кодексу України щодо особ­ливостей формування та ви­конання бюджетів об’єднаних територіальних громад» та ін.) місцеві бюджети розширили свою фінансову базу, зокрема, через 100 % єдиного податку; 100 % податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); 100 % плати за надання адміністративних послуг; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 % вартості реалізованого товару тощо.

Фіскальна децентралізація передбачає збільшення дохідної бази громад і регіонів за рахунок розширення податкової бази на місцевому рівні поряд із зменшенням частки міжбюджетних трансфертів та інших джерел, контрольованих центральними органами влади.

Сьогодні вже маємо певні результати. Так, протягом січня — жовтня цього року до місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено майже 116,5 млрд грн, що на 46 % більше, ніж у відповідному періоді 2015 р., і що найважливіше — усі регіони зафіксували зростання податкових надходжень. Найбільші податкові внески до місцевих бюджетів було зафіксовано у м. Киє­ві, Офісі великих платників податків та Дніпропетровській області. Можна з упевненістю стверджувати: завдяки процесам децентралізації у середньостроковій перспективі доходи місцевих бюджетів  зростатимуть більш швидкими темпами, що позитивно вплине на можливість регіонів утримувати стійку економічну динаміку.

Заказажите доставку онлайн, заполнив форму, или по телефону (044) 223-24-06

«Горячие линии»

Дата: 18 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42