НДС

Зміни у СЕА ПДВ

17.01.2017 / 17:14

У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу, сплата до бюджету податкових зобов’язань за уточнюючими розрахунками до податкових декларацій здійснюватиметься з електронних рахунків. Таким чином, у разі необхідності сплати податкових зобов’язань з ПДВ на підставі уточнюючих розрахунків платнику податку потрібно буде попов­нити власний електронний рахунок (за умови недостатності коштів на ньому для сплати таких податкових зобов’язань).

Платникам податку, у яких наявна сума ΣПеревищ (загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), а реєстраційна сума (ΣНакл) є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого показника ΣПеревищ, надано право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл (п. 2001.9 ст. 2001 Податкового кодексу).

При цьому платник податку може зареєструвати в такому порядку тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ).

Передбачено можливість врахування суми ΣНакл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформованої на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, під час обрахунку суми ΣНакл правона­ступника такого платника податку.

Сума ΣНакл платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом (п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу).

Водночас виключено можливість щодо перерахування надміру зарахованих коштів на електронний рахунок (якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності) до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з ПДВ.