Налог на прибыль

Нові різниці для коригування фінрезультату

17.01.2017 / 18:42

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, доповнено різницями:

  • що збільшують фінрезультат — за операціями з об’єктами невиробничих основних засобів (далі   — ОЗ) або невиробничих нематеріальних активів у разі ліквідації або продажу таких об’єктів, а також при проведенні їх ремонту, реконструкції, модернізації або інших поліпшень (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу);
  • що зменшують фінрезультат — у разі продажу об’єктів невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів (п. 138.2 цієї статті).

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), доповнено новою різницею, що зменшує фінрезультат — на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14.1 Податкового кодексу.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, доповнено різницями:

  • щодо сум перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 %;
  • щодо сум витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 %;
  • щодо сум доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів такожвикладено у новій редакції.