Налог на прибыль

Прискорена амортизація

17.01.2017 / 18:47

Надано право застосування з 01.01.2017 р. мінімально допустимого строку амортизації щодо ОЗ четвертої групи (два роки) для розрахунку амортизації за прямолінійним методом — щодо нових ОЗ, для яких забезпечується одночасне виконання встановлених Податковим кодексом таких вимог:

  • придбані після 01.01.2017 р. та не використовувалися раніше;
  • введені в експлуатацію в межах 2017 — 2018 рр.;
  • використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Якщо платником податку не дотримано встановлені вимоги, то починаючи з дати введення в експлуатацію ОЗ, у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання ОЗ у власній господарській діяльності або їх продаж, платник зобов’я­заний відкоригувати фінрезультат до оподаткування на такі різниці:

  • збільшити фінрезультат — на суму нарахованої амортизації ОЗ протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійс­нювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації ОЗ,
  • зменшити фінрезультат — на суму розрахованої амортизації таких ОЗ за відповідні податкові (звітні) періоди.

Підрозділ 4 розділу ХХ Податкового кодексу також доповнено новими різницями для коригування фінрезультату до оподаткування, зокрема різницями, що збільшують або зменшують фінрезультат до оподаткування та виключають подвійне формування доходів або витрат, — щодо сум доходів або витрат, врахованих для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р., які за правилами бухгалтерського обліку враховувалися у складі доходів або витрат для визначення фінрезультату до оподаткування після 01.01.2015 р.