Другие налоги

Зіставні юридичні особи

16.01.2017 / 14:38

На законодавчому рівні визначено можливість при застосуванні методів ТЦ, які ґрунтуються на порівнянні показників рентабельності, використовувати для їх розрахунку фінансову інформацію юридичних осіб, які здійснюють діяльність, зіставну із КО (пп. 39.2.2.2 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу). Раніше у цьому Кодексі зазначалося тільки щодо використання фінансової інформації зіставних операцій, хоча на практиці (насамперед при застосуванні методу чистого прибутку) використовувалась інформація саме щодо показників компаній.

Використання фінансової інформації юридичних осіб здійснюється у разі відсутності або недостатності інформації про окремі зіставні неконтрольовані операції та за умови наявності інформації про те, що зазначені юридичні особи не здійснюють зіставні операції з пов’язаними особами.

У пп. 39.3.2.9 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу передбачено, що використання інформації про зіставні юридичні особи для розрахунку фінансових показників дозволяється у разі одночасного дотримання таких умов:

  • якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну з діяльністю платника податків у межах КО, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю;
  • якщо зіставна юридична особа не є збитковою (за даними бухгалтерської (фінансової) звітності) більш ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку показників рентабельності;
  • якщо зіставна юридична особа не володіє прямо та/або опосередковано більше 20 % корпоративних прав іншої юридичної особи або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою участі більше 20 %.