Другие налоги

Діапазон цін (рентабельності) та медіана

16.01.2017 / 14:42

Змінами уточнено, яким чином використовується медіана діапазону цін (рентабельності) у разі якщо ціна в КО або відповідний показник рентабельності такої операції перебуває поза межами діапазону цін (рентабельності). У такому випадку розрахунок податкових зобов’язань платника податків у КО проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками податків самостійного коригування).

Конкретизовано, що для розрахунку діапазону рентабельності для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку може використовуватись інформація про зіставні КО платника податків, а також інформація про зіставні неконтро­льовані операції його контрагента — сторони КО з непов’язаними особами, здійснені протягом звітного (податкового) періоду (року), в якому здійснено таку КО, або інформація про зіставних юридичних осіб за звітний (податковий) період (рік), у якому здійснено КО, або за декілька податкових періодів (років).

У разі використання фінансової інформації зіставних юридичних осіб за декілька податкових періодів (років) необхідно розраховувати середньозважене значення показника рентабельності для зіставної особи відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.