Другие налоги

Групування КО

16.01.2017 / 14:44

Новацією також є те, що платникам податку дано право у 2017 р. визначити відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за сукупністю декількох КО з однією особою, поєднаних за принципом групування.

Підпунктом  39.3.8 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу визначено сутність принципу групування, який полягає у можливості об’єднання операцій для застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку (насамперед для розрахунку показників рентабельності), у разі якщо такі операції є тісно взаємопов’язаними чи є продовженням одна одної або мають безперервний чи регулярний характер.

Податковим кодексом передбачено, що до таких операцій можуть належати:

  • придбання (продаж) товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами, зокрема, операції за якими здійснюються протягом усього звітного (податкового) періоду;
  • передача (отримання) прав на використання різних нематеріальних активів, пов’я­заних із одним товаром (послугою);
  • придбання (продаж) серії тісно пов’язаних продуктів (продуктової групи) та/або послуг;
  • придбання (продаж) різних товарів (робіт, послуг) за умови, що один товар (робота, послуга) або одна група товарів (робіт, послуг) створює попит на інший товар (роботу, послугу) або групу товарів (робіт, послуг).

Зазначена норма полегшує проведення економічних розрахунків під час обґрунтування дотримання компаніями принципу «витягнутої руки».

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42