Другие налоги

Застосування методів ТЦ

16.01.2017 / 14:53

Законом № 1797 уточнено застосування методів установлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки».

Зокрема, для методу порівняльної неконт­рольованої ціни визначено можливість застосування для порівняння ціни КО не тільки ціни зіставних неконтрольованих операцій, здійснених платником та іншими особами, а й відомостей, отриманих з інших інформаційних джерел, зазначених у пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу (про них йтиметься далі).

При використанні методу ціни перепродажу має порівнюватися валова рентабельність КО, а для методу «витрати плюс» — валова рентабельність собівартості.

Для методу чистого прибутку уточнено можливість використання не тільки показників рентабельності, які ґрунтуються на показнику чистого прибутку, а також і показника рентабельності операційних витрат. Водночас до Податкового кодексу повернено норму, що діяла до 01.01.2015 р., згідно з якою метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень зіставності умов КО з умовами зіставної (зіставних) неконтрольованої (неконтрольованих) операції (операцій) під час використання методів порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу або «витрати плюс».