Другие налоги

Підстави для проведення перевірок

16.01.2017 / 15:11

Разом із зміною назви (раніше — «перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення КО») зазнали змін і підстави для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», визначені пп. 39.5.2.1 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. Така перевірка може бути проведена контролюючим органом у разі надання платником податків документації з ТЦ відповідно до пп. 39.4.4 п. 39.4 зазначеної статті або у разі її неподання чи подання з порушенням вимог цього пункту звіту про контрольовані операції або документації з ТЦ.

Водночас зазначимо, що підстави для проведення документальної позапланової перевірки не зазнали змін.

З урахуванням норм пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, відповідно до якого перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» проводиться згідно з положеннями глави 8 розділу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених ст. 39 Кодексу, можна зробити висновок, що обов’язковою умовою для призначення такої перевірки є надсилання ДФС запиту платнику податків на подання документації з ТЦ. І тільки після подання документації (та проведення її аналізу) або у разі неподання документації у визначений пп. 39.4.4 п. 39.4 цієї статті термін контролюючим органом може бути прийнято рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Додатково зазначимо, що норми Закону № 1797 щодо ТЦ набрали чинності з 01.01.2017 р. Таким чином, нові критерії визнання господарських операцій контрольованими поширюються на операції, які проводяться платниками податків, починаючи з 01.01.2017 р.

Звіт про контрольовані операції за 2016 р. має подаватись до 01.10.2017 р., але інформація щодо КО, здійснених платником податків у 2016 р., має бути зазначена у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій. Тобто мають використовуватися норми пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017 р.

Податковий контроль за встановленням відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» щодо операцій, здійснених у 2015 — 2016 звітних роках, також проводитиметься відповідно до норм ст. 39 Кодексу, які діяли у цих звітних періодах під час проведення таких операцій.