НДФЛ

Не сплачено у строк

30.01.2017 / 12:18

Громадянин у 2012 р. отримав спадщину (квартиру, житловий будинок та присадибну ділянку) від діда, але у зв’язку з відсутністю коштів податок на доходи фізичних осіб не сплатив, податкову декларацію не подав. Чи нараховується податок після строку давності?

Пунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу встановлено обов’язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу.

Платник податку — фізична особа, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб з таких доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу).

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначено ст. 179 Податкового кодексу, якою, зокрема, обумовлено випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним та деклара­­ція не подається, а також випадки, в яких платник податку звільняється від обов’язку подання декларації.

Так, податкова декларація не подається (згідно з Кодексом обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним) фізичними особами, що отримали доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Податкового кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Згідно з нормами цього Кодексу, що діяли у 2012 р., вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковувалась за ставкою 5 %.

Отже, у разі прийняття у спадщину нерухомого майна фізичною особою — резидентом, яка не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, такий спадкоємець повинен сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% вартості такого майна.

У разі несплати податку до нотаріального оформлення об’єкта спадщини такий платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси до 1 травня року, що настає за звітним, податкову декларацію про майновий стан і доходи та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити задекларовану суму податкового зобов’язання.

Тобто, отримавши у 2012 р. спадщину від спадкодавця, який не є членом сім’ї першого ступеня споріднення (податок до нотаріального оформлення не сплачено), спадкоємець повинен був подати податкову декларацію та сплатити визначене ним податкове зобов’язання.

Слід зазначити, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна та кримінальна (п. 111.1 ст. 111 Податкового кодексу).

Порядок застосування строків давності визначено ст. 102 Кодексу, згідно з п. 102.1 якої контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо таку податкову декларацію було подано пізніше, — за днем її фактичного подання.

Водночас згідно з п. 102.2 ст. 102 Податкового кодексу грошове зобов’язання може бути нараховано або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочато без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 цієї статті, якщо:

податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’я­зання, не було подано;

посадову особу платника податків (фізичну особу — платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.

Крім того, відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно з рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні (п. 102.3 ст. 102 Податкового кодексу).

Отже, якщо відлік строку давності не було зупинено згідно з передбаченими Кодексом випадками, а податкову декларацію фізичною особою — платником податку за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано, грошове зобов’язання може бути нараховано контро­люючим органом без дотримання строку давності.

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42